Utvecklas i din roll

Många utvecklingsmöjligheter hos samma arbetsgivare samt strukturer för nätverk och kollegialt utbyte. Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun är Sveriges största utbildningsförvaltning och det finns många sätt att utvecklas och växa i sin personliga utveckling.

Som pedagog i Uppsala har du stora möjligheter att utvecklas i din roll, vidareutbilda dig eller utveckla dina ledaregenskaper för att leda en av våra 200 enheter. Det betyder att du kan få nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Grundskolan arbetar med tre prioriterade områden

Bedömning för lärande

Inom ramen för detta område kopplat till verksamhetsutveckling ingår nätverk inom bedömning för lärande och pedagogiska utvecklingsgrupper med fokus att jobba med att skapa en lärande organisation. BFL är ett nytt fokusområde för grundskolan och vårterminen 2019 handlar om att synliggöra och skapa medvetenhet gällande de faktorer som visat sig framgångsrika när det gäller undervisning och ledning som för lärandet framåt. 

Digitalisering

Digitialisering har varit ett fokusområde sedan 2018 i Uppsalas grundskolor och vi arbetar bland annat med vår pedagogiska plattform och hur vi kan använda den i syfte att synliggöra elevernas lärande och skapa en ökad likvärdighet mellan skolorna. Vi har också under våren och hösten implementerat Office 365 och TEAMs i alla Uppsalas grundskolor och arbetar med att fortbilda, öka kunskapen och utbytet gällande det digitala klassrummet. Kort sagt, digital kompetens i alla led, precis som läroplanen är formulerad. 

Tillgängligt lärande

Att skapa lärmiljöer där alla känner sig delaktiga, blir bemötta och utmanade på sin kunskapsnivå samt inkluderade i gemenskapen på skolan är vårt tredje fokusområde. Här arbetar vi med elevhälsan som nav och bemötandet som grund. 

Dessa kan du läsa mer om på våra bloggar. 

Övrigt

Vi har ett nära samarbete med universitet genom partnerskolor, forskningsförankrade utvecklingsprojekt, seminarieserier, forskningscirklar och verksamhetsförlagd utbildning. 

Vi arbetar aktivt med nätverk och kollegialt utbyte inom kommunen i form av best practice, inspiration och tödjande strukturer för omvärldsbevakning och koll på det senaste.  

Så kan du göra karriär

Uppsala kommun har en av Sveriges största utbildningsförvaltningar och erbjuder många utvecklingsvägar.

Utveckla dig inom yrket

I en stor förvaltning finns det många goda exempel på undervising i världsklass. Dessa exempel arbetar vi för att lyfta fram på olika sätt så att vi kan lära och inspireras av varandra. Studiebesök på en annan skola, nätverka med andra kollegor, ta del av inspiration och kunskap via webben.  

Tillsammans med en kollega kan du driva ett forskningsförankrat utvecklingsprojekt. Projektresultatet ska bidra till barn och elevers måluppfyllelse, utgå från de utvecklingsbehov som finns inom verksamheten och spridas till andra pedagoger. Ni har en lektor som handledare och projektet löper under ett och ett halvt år.

Om du vill stimuleras i din utveckling av undervisningen och skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse kan du gå en professionsförstärkande kurs på masternivå om 7,5 HP på Uppsala universitet. Läsåret 2018-19 går kursen som pilot. Universitetet erbjuder även en kurs på masternivå om handledning av lärarstudenter, 7,5 HP.

Du kan också utveckla dig inom yrket genom att bli förstelärare, utvecklingsgruppledare eller lektor.

Bli en ledare

Du som är redo för nästa steg kanske tilltalas av en ledarroll. Det finns ledarfunktioner på många platser i organisationen, till exempel förskolechef, rektor, pedagogisk utvecklare på förskola och tidsbegränsat uppdrag som lagledare.

I Uppsala är vi positiva till att rekrytera nya ledare internt. Det är en stor fördel att ha god insikt i verksamheten, vår värdegrund och de administrativa systemen när du tillträder som ledare. Rektorsutbildningen är ett exempel på en ledarutbildning som du kan gå. Vi organiserar även en rekryteringsutbildning för skolledare i samverkan med Uppsala universitet.  

Byt karriär

För dig kanske karriärbyte är den utvecklingsväg som passar bäst. Prata i så fall med din chef om vilka alternativ som finns för dig.

Genom kommunens samarbete med Uppsala universitet har du många möjligheter att vidareutbilda dig eller utbilda dig till ett nytt yrke. Förskollärarutbildningen för barnskötare är ett exempel.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utvecklas i din roll