Utvecklas i din roll

Många utvecklingsmöjligheter hos samma arbetsgivare samt strukturer för nätverk och kollegialt utbyte. Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun är Sveriges största utbildningsförvaltning och det finns många sätt att utvecklas och växa i sin personliga utveckling.

Som pedagog i Uppsala har du stora möjligheter att utvecklas i din roll, vidareutbilda dig eller utveckla dina ledaregenskaper för att leda en av våra 200 enheter. Det betyder att du kan få nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Vi har ett nära samarbete med universitet genom partnerskolor, forskningsförankrade utvecklingsprojekt, seminarieserier, forskningscirklar och verksamhetsförlagd utbildning. 

Vi arbetar aktivt med nätverk och kollegialt utbyte inom kommunen i form av best practice, inspiration och stödjande strukturer för omvärldsbevakning och koll på det senaste.  

Så kan du göra karriär

Uppsala kommun har en av Sveriges största utbildningsförvaltningar och erbjuder många utvecklingsvägar.

Utveckla dig inom yrket

I en stor förvaltning finns det många goda exempel på undervisning i världsklass. Dessa exempel arbetar vi för att lyfta fram på olika sätt så att vi kan lära och inspireras av varandra. Studiebesök på en annan skola, nätverka med andra kollegor, ta del av inspiration och kunskap via webben.  

Tillsammans med en kollega kan du driva ett forskningsförankrat utvecklingsprojekt. Projektresultatet ska bidra till barn och elevers måluppfyllelse, utgå från de utvecklingsbehov som finns inom verksamheten och spridas till andra pedagoger. Ni har en lektor som handledare och projektet löper under ett och ett halvt år.

Om du vill stimuleras i din utveckling av undervisningen och skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse kan du gå en professionsförstärkande kurs på masternivå om 7,5 HP på Uppsala universitet. Universitetet erbjuder även en kurs på masternivå om handledning av lärarstudenter, 7,5 HP.

Du kan också utveckla dig inom yrket genom att bli förstelärare eller lektor.

Bli en ledare

Du som är redo för nästa steg kanske tilltalas av en ledarroll. Det finns ledarfunktioner på många platser i organisationen, till exempel som rektor och tidsbegränsade uppdrag som lagledare.

I Uppsala är vi positiva till att rekrytera nya ledare internt. Det är en stor fördel att ha god insikt i verksamheten, vår värdegrund och de administrativa systemen när du tillträder som ledare. Rektorsutbildningen är ett exempel på en ledarutbildning som du kan gå. Vi organiserar även en rekryteringsutbildning för skolledare i samverkan med Uppsala universitet.  

Byt karriär

För dig kanske karriärbyte är den utvecklingsväg som passar bäst. Prata i så fall med din chef om vilka alternativ som finns för dig.

Genom kommunens samarbete med Uppsala universitet har du många möjligheter att vidareutbilda dig eller utbilda dig till ett nytt yrke. Förskollärarutbildningen för barnskötare är ett exempel.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utvecklas i din roll