Besök Uppsalas monter på SETT-mässan

Uppsala kommun är kompetenspartners på SETT 2023 och har även en monter med full aktivitet under mässans alla tre dagar. Välkommen till monter B:19 så snackar vi förskola, skola, undervisning och utveckling!

bannerny.png

 

Monterprogrammet

Tisdag 18 april

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun, träffa våra matematikutvecklare och få en guidning på Pedagog Uppsala. 

9.00-10.00| Träffa några från Uppsala kommuns förste förskollärare

Jenny Olsson och Sara Dahlström

10.00-11.15| Matemativutveckling i Uppsala kommuns grundskolor

Anneli Lafvas
Gunilla Oskarsson 

Matematikutvecklare grundskolan

11.15-12.15| Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla? 

Sandra Lind Isaksson, förskollärare Lyckebo förskola

12.15-13.00| Kom och prata med oss om hur vi organiserar vårt utvecklingsarbete för fritidshem

Sandra Jardemalm, verksamhetsutvecklare grundskolans stödorganisation

13.00-14.00| Tänka utanför gränserna 

Åsa Zätterqvist, lärare Ramsta skola
Bettina Römer, lärare Ramsta skola
Pauliina Björkman, rektor Ramsta skola

14.00-15.15| Elevhälsoutveckling i Uppsala kommuns grundskolor

Karin Sandberg, samordnare grundskolans stödorganisation

15.15-16.15| Självmedvetenhet – som grund för lärandet 

Annika Andersson, förstelärare Knutby skola

16.15-17.00| Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala 

Marie Lein, verksamhetsutvecklare förskola

 

Onsdag 19 april

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun, träffa vår förskolechef, grundskolechef och biträdande utbildningsdirektör på förmiddagen. Missa inte våra spännande tävlingar under kvällen!

9.00-10.00| Att leda förskola och skola i Uppsala kommun 

Jan Aili, chef kommunal förskola

Erik Ojala, chef kommunal grundskola

10.00-11.00| Uppsala kommuns digitala färdplan 

Daniel Eskilsson, biträdande utbildningsdirektör

11.00-12.00| Rektorspodden - Livslångt lärande från teori till praktik 

Ulrika Mattsson, rektor Palmbladsskolan

Stina Hultén, verksamhetsområdeschef kommunal förskola

12.00-13.00| Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen 

Anna Bromark, förstelärare Pluggparadiset

Stefan Boström, psykolog barn- och elevhälsan

13.00-14.00| Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala 

Anna Sjölin

Jacob Hansson

Redaktörer Pedagog Uppsala

14.00-15.15| Leken – barnens främsta språk 

Karin Ponterius, förskollärare Sopranens förskola

Anders Östman, förskollärare Sopranens förskola

15.15-16.15| En karta för arbete med taluppfattning i förskola 

Elisabeth Heimer, förskollärare Tiunda förskola

Petra Broberg, förskollärare Tiunda förskola

16.15-17.30 
Träffa några av Uppsala kommuns försteförskollärare 

Jenny Sundqvist

Rose-Marie Umenius

17.30-20.00| Verksamhetsutveckling i Uppsala kommuns förskolor och grundskolor 

Linda Wallberg, verksamhetsutvecklare grundskola

Marie Lein, verksamhetsutvecklare förskola

 

Torsdag 20 april

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun, ta del av hur ett forskningsprojekt kan gå till tillsammans med Uppsala universitet och vet du vad antropocen är för något?

9.00-10.30| Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala 

Anna Sjölin, redaktör Pedagog Uppsala

10.30-11.30| Upplevelsebaserad undervisning med fokus på hållbarhet och rörelse 

Andre Oterhals 
Annika Orrelöv 
Daniel Abrahamsson 
Maria Ahlgren 

Årikets förskola

11.30-12.30| Från offer till att undervisa om det tabubelagda 

Emilia Friberg, lärare Västra Stenhagenskolan

12.30-13.30| Jobba i boken eller inte? - Ett forskningsprojekt om autentiskt material i språkundervisningen. 

Angelika Danielsson Friberg, lektor Ärentunaskolan

Klara Hansson, lärare Nannaskolan

Berta González Guarro, lärare Almungeskolan

13.30-14.30| Hållbara vanor och ekologisk litteracitet – verktyg för att skapa en hoppfull framtid i antropocen 

Erik  Andersson Tahlén, förskollärare Ringmurens förskola

14.30-15.30| Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala 

Marie Lein, verksamhetsutvecklare förskola

Uppdaterad: