Offentlig konst för skolor och förskolor

Barn och unga är en särskild målgrupp och Uppsala kommun arbetar utifrån FN:s barnkonvention för att uppnå att alla barn och unga ska få ta del av offentlig konst i sin närmiljö.

Vandringsutställningar

Avdelningen för offentlig konst har tagit fram vandringsutställningar som går att beställa till skolan. Klicka på titlarna för att läsa mer om varje utställning:

Konst på gator och torg

Skolor och förskolor kan ta del av den offentliga konsten genom olika konstvandringar.

Se olika konststråk och temavandringar på en karta.

Konst till skolan eller förskolan

I Uppsala kommun har många förskolor, skolor och gymnasieskolor offentlig konst i sina lokaler. Den offentliga konsten kan bidra till att stärka en plats identitet och skapar nya sammanhang och berättelser. När konsten placeras i en verksamhet kan den lyfta och synliggöra viktiga värden för platsen.

Kommunala enheter kan själva ansöka om konst till sin verksamhet. Avdelnngen för offentlig konst arbetar med konstgrupper där både lärare och elever får vara delaktiga i urvalsprocessen. Det sker ofta ett pedagogiskt förankringsarbete i anslutning till ny konstnärlig gestaltning.

Kommunala enheter kan anmäla intresse om konst till sin förskola/skola via Insidan under ”Konst på arbetsplatsen”.

Läs mer om arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst på offentligkonst.uppsala.se, följ Instagram-kontot @offentligkonstuppsalakommun eller mejla kulturforvaltningen@uppsala.se.

Susanne Frick

Kultursekreterare
Uppdaterad:

Andra sidor under: Offentlig konst för skolor och förskolor