Förskolekurser på Naturskolan

Under 2023 arrangerar Naturskolan och Upplandsstiftelsen fyra förskolekurser. Förskolekurserna riktar sig till pedagoger i förskolan och äger rum på Naturskolan i Hammarskog. 

Under förskolekursen får pedagogerna lära sig hur man kan ge barnen upplevelser i och av naturen, samtidigt som man arbetar mot målen i Lpfö 18.

Förskolekurserna under 2023 har fyra olika teman:

  • Utforska naturen: växter, djur och ekologiska samband - tisdag 23 maj 2023 
  • Leka och lära språk ute - onsdag 31 maj 2023 
  • Naturvetenskap och teknik - onsdag 6 september 2023
  • Leka och lära matematik ute - tisdag 13 september 2023

Varje tillfälle äger rum under en heldag och kostar 1500 kr per deltagare.

Klicka här för anmälan och mer information

Uppdaterad: