Naturhistoriska riksmuseets lektionsmaterial och fortbildningar

Naturhistoriska riksmuseet har mycket att erbjuda förskola och skola i form av lektionsmaterial och fortbildningar

På webbplatsen kan du hitta innehåll som exempelvis

  • Kostnadsfria lektionsmaterial med årskursangivelser kopplade till kursplanernas centrala innehåll
  • Lektionsmaterial faktakontrollerat enligt den senaste forskningen inom respektive område
  • Fortbildning och inspiration för yrkesverksamma lärare och lärarstudenter
  • Möjlighet att boka onlinevisning och skolbesök

Du kan på webbplatsen prenumerera på ett lärarbrev där du får tips på kostnadsfria lektionsmaterial, fortbildning för lärare och lärarstudenter.

Här hittar du Naturhistoriska riksmuseets webbplats för förskola och skola

Uppdaterad: