Fortbildningar och konferenser

Kulturförvaltningen arrangerar och medverkar i flera fortbildningar och inspirationstillfällen varje läsår. Vi tipsar även om andra utbildningstillfällen för pedagoger inom kultur- och naturområdet.

Fortbildningar för pedagoger

  • Lär dig animera med Erik Hedman
  • Kameran som identitetsskapande - föreläsning med Genusfotografen
  • Kultur för barn och unga med NPF

Mer information om och länk till anmälan för fortbildningarna kommer.

 

Uppdaterad: