Kompetensteamet - för grundskolan

Kompetensteamet erbjuder skolledning och lärare stöd i organiseringen kring nyanländas lärande. Det kan handla om att skapa rutiner för mottagandet av eleven på skolan eller tips och råd kring undervisningen.

Kompetensteamet består av

Anders Pettersson
Anders är verksamhetsområdeschef med särskilt ansvar för ledning och styrning av nyanländas skolgång


Mehrnosh Ensafmanesh

Mehrnosh arbetar som biträdande rektor och specialpedagog på Eriksbergsskolan. Hon har även arbetat som lärare i svenska som andraspråk och har varit processledare för arbetet med Skolverkets riktade satsning för nyanlända- och flerspråkiga elevers lärande. 

 

Emma Bastin

Emma arbetar som förstelärare i svenska som andraspråk på Gottsundaskolan och är även lärare i matematik och engelska Hon är också nätverksledare för sva-nätverket

Emma Strandberg
Emma Strandberg arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Gottsundaskolan. Hon är samordnare av studiehandledningen på Gottsundaskolan och arbetar även som nätverksledare för sva-nätverket.

Helena Olsson
Helena arbetar som förstelärare och utvecklingslärare i svenska som andraspråk på Växthusets skola. Hon har tidigare jobbat som specialpedagog, svenska som andraspråkslärare, samordnare för nyanlända och flerspråkiga elever och förstelärare på Stordammens skola. Helena arbetar även som nätverksledare för FBK-nätverket.

Simeon Oxley
Simeon arbetar som studiehandledare och modersmålslärare på Enheten för flerspråkighet samt vid Uppsala Universitet.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med oss, kontakta Mehrnosh Ensafmanesh via mail och beskriv kort vad du önskar stöd eller hjälp med.
mehrnosh.ensafmanesh@skola.uppsala.se

Du hittar också en hel del generell information här:

Se reportaget där Mehrnosh pratar om varför hon tycker att det är viktigt att arbeta utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vad hon hoppas att den särskilda satsningen ska leda till och vad som är inspirerande och samtidigt utmanande.

 

Läs hela reportaget här

Uppdaterad: