Pedagogiska pristagare - Trudes engagemang smittar

Trude Rosborg fick pedagogiska lärarpriset förskola 2019, bland annat för sitt bemötande och för sin förmåga att se alla barn. Och det är tydligt att hon har passion för sitt uppdrag. Här berättar Trude om hur hon möter barn och vårdnadshavare varje dag, hur hon skapar lugn och trygghet och hur förskolan arbetar med undervisning.

I samtalet med Trude kommer vi snabbt in på frågan om varför hon fick priset. Själv tror hon att det handlar om hennes bemötande. Hon älskar sitt jobb och är glad och positiv. På morgnarna tar hon emot barnen utifrån deras förutsättningar och behov. Hon har en god relation till vårdnadshavarna och tror att de uppskattar att de får veta mycket om vad som händer kring deras barn. Trude pratar med dem varje dag och är personlig.

–Jag brukar berätta om något roligt som har hänt under dagen. Och att vi har en pedagogisk tanke, ett syfte med undervisningen. Det tror jag föräldrarna uppskattar. Jag förklarar också hur vi jobbar med läroplanen utifrån läroplansmålen, säger Trude.

Vi pratar om hur de arbetar med undervisning på Kims förskola och Trude berättar att de jobbar med projekt och pedagogisk dokumentation. Förskolan byter fokusområde varje höst.

–Nu arbetar vi med hållbar utveckling och gör det hela året. På varje avdelning blir det ett eget projekt. Med läroplanen som grund får vi in alla olika ämnen i projektet. Det blir röda tråden som man brukar prata om när det kommer till undervisningsbegreppet. Vi har målstyrda processer och gör didaktiska planeringar inför aktiviteterna som sker i projektet. Och utvärderar hela tiden, säger Trude.

På frågan om Trude har något knep som hon vill dela med sig av kommer hon direkt in på musik och sång. Att musiken kan bidra till lugn i barngruppen, till exempel i samband med en måltid eller vila. Hon berättar också att hon brukar försöka tänka sig in i barnens tankar och att busa mycket och skratta.

–Jag tycker att man kan fånga barnen om man bara försöker få in fantasin som de har, att komma på roliga idéer och berätta knasiga historier. Allt sånt tycker de är jätteroligt. Man behöver bara den där fantasin som barnen har. Så har man med nästan alla, berättar Trude.

Trude om

att få pedagogiska priset: Det betyder otroligt mycket. Det har varit både överraskande och väldigt kul att få priset. Det är som ett kvitto på att det jag gör är bra. Jag har inte jobbat så länge i yrket så det var kul att få veta att jag är på rätt väg.

bemötande: För mig är det otroligt viktigt, grunden till allt. Det handlar om att skapa trygghet för barnen, att hitta ett barnperspektiv. Lyssna in deras tankar och idéer, att de får vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten.

musik: Det är ett av mina knep som jag använder i rutinsituationer eller när jag behöver locka barnen extra. Jag kan sjunga när ett barn är ledset och i samlingen sjunger vi mycket tillsammans. Och så använder vi musik dagligen för att skapa lugn i olika situationer.

att jobba i Uppsala kommun: min upplevelse är att de verkligen vill att vi ska utmanas och utvecklas i vår profession. Det tycker jag är väldigt roligt. Jag har fått fortbilda mig och varit på mässor. Har också varit med i projekt som har koppling till forskning. Just nu går jag en kurs om undervisning i förskolan, som jag ska ta vidare till mina kollegor.

 

Mejla Trude om du vill veta mer: trude.rosborg@uppsala.se 

Länk till pedagogiska priserna på uppsala.se

Uppdaterad: