Pedagogiska pristagare - Daniel har världens bästa jobb

Daniel Andersson är gymnasielärare och undervisar sprintelever. Hans nyfikenhet och omtanke om eleverna märks tydligt. Här berättar Daniel bland annat om utmaningarna som sprinteleverna möter, om glädjen i att vara lärare och om den stora kompetens som finns inom kommunen. Daniel fick pedagogiska lärarpriset gymnasieskola 2018.

 

Daniel undervisar nyanlända och har gjort det i tio år. Nu jobbar han på Katedralskolan och undervisar i svenska som andraspråk. Eleverna går på språkintroduktion, sprint. Sprint är som en grundskoleutbildning för nyanlända som ger behörighet till gymnasieskola eller vuxenutbildning.

– Det finns inga undantag för att du ska komma in på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Du måste ha betyg i svenska, matte, engelska och andra ämnen som en grundskoleelev har. Det är en utmaning för oss på sprint. I grundskolan har man sexton ämnen och vi har inte möjlighet att ge våra elever lika många ämnen. De skulle få så mycket på sina scheman. Så vi försöker ge dem en grundskoleutbildning fast på mycket kortare tid, säger Daniel.

Gymnasieskolan ställdes inför stora utmaningar i samband med flyktingvågen 2015. På kort tid skapade de platser för många nya elever. Daniel tycker att kommunen hanterade situationen på ett bra sätt och han tror att det beror på att man har lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända.

– Det finns så mycket kompetens i kommunen och det hjälpte verkligen. Nu är det fler skolor som har ansvar för sprint och det har blivit större i hela kommunen. Det betyder också att det har blivit mer organiserat och att vi har en större samsyn mellan skolorna; hur vi tänker kring sprint och vilka ämnen eleverna läser och så, säger Daniel.

Vi pratar om hur en bra lärare ska vara och Daniel lyfter fram nyfikenhet, omtanke och viljan att utvecklas som viktiga egenskaper. Och att ha tilltro till eleverna.

– Jag brukar säga att mitt mål är att alla ska klara sig. Hittills har jag inte lyckats. Skulle jag lyckas så kanske jag blir sophämtare istället. Men det är ständigt mitt mål när jag går in i klassrummet, att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. En av utmaningarna på sprint är att alla inte har gått i skolan tidigare. Så de är inte vana vid skolspråket. Då förstår man själv att det är ganska svårt att nå målen för årskurs nio på tre år, berättar Daniel och fortsätter:

– Man får mycket tillbaka som lärare. Det ger mycket, både emotionellt och intellektuellt. Jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb. Sedan måste man vara öppen för att utvecklas och lära sig nya saker. Det är inte så att man kan det här jobbet, man kan aldrig det här jobbet. Men det är också det härliga, att man kan utvecklas hela tiden och prova nya saker. Och bli bättre och bättre.

Daniel berättar att han tycker att jobbet är fantastiskt roligt för att det är så stimulerande. Han utvecklas hela tiden och hämtar inspiration från saker han läser eller i samtal med kollegor.

– Jag hittar nya metoder och nya idéer. Just nu jobbar jag mycket med growth mindset och kooperativt lärande, avslutar Daniel.

Daniel om

pedagogiska priset: Jag blev överlycklig över att få priset. Det värmde särskilt mycket när jag fick höra att det var elever som hade nominerat mig. Deras formulering att jag ”tar hand om dem som mina egna barn” gjorde mig väldigt glad och stolt. Jag tycker också att det var särskilt roligt att de uppmärksammade en lärare på språkintroduktion – något som inte är alltför vanligt.

tacksamhet: Sprintelevernas tacksamhet är något helt annat än på gymnasiet. Jag kan ju jämföra båda. På gymnasiet kändes det lite som att det inte spelade roll om det var jag som kom in eller någon annan lärare. Men sprinteleverna är mån om hur jag mår. De är tacksamma och tackar efter lektionen. Så det är jättekul.

growth mindset: Handlar om att ha tilltro till eleverna och att de inte ska säga att de inte klarar en viss uppgift. De ska ha en positiv inställning istället och se det som att ”jag kan inte det här nu men jag kommer att klara det sedan”. Så kan de utveckla sättet att tänka och faktiskt förändra hjärnan, att bli mer positiva. Begreppet growth mindset är myntat av psykologiprofessorn Carol Dweck och hennes forskning visar att inställning och tro till lärande är avgörande för utveckling och prestationer.

Om du vill lära dig mer om growth mindset kan du läsa Carol Dwecks bok Mindset eller The Growth Mindset Coach som är skriven av Annie Brock and Heather Hundley. Du kan också titta på Youtube;

https://www.youtube.com/watch?v=JC82Il2cjqA

https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms

https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ

kooperativ lärande: På en fortbildningsdag förra året var det en grupp lärare som pratade om kooperativt lärande och hur de har jobbat med det. Jag blev genast jättenyfiken och köpte boken som de använde. Nu provar jag de här teorierna i mitt klassrum. Det handlar mycket om att lära av varandra. Jag brukar säga att det är tjugo lärare i klassrummet, inte en. Genom att jobba tillsammans får eleverna prata mycket mer svenska än om jag står och pratar och frågar dem en och en.

Läs Kooperativt lärande, samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning som är skriven av Spencer Kagan och Jette Stenlev om du vill lära dig mer.

 

Mejla Daniel om du vill veta mer daniel.andersson@skola.uppsala.se

Läs om pedagogiska priserna på www.uppsala.se 

Uppdaterad: