Reportage 0-20

Demokratin i Sverige fyller 100 år. År 1921 hölls nämligen det första riksdagsvalet där både män och kvinnor hade rösträtt. Det firar vi med tre reportage om hur pedagoger i förskolan, grundskolan och gymnasiet arbetar med demokrati i sina verksamheter.