Reportage 0-19

I en serie av tre reportage kommer vi få ta del av exempel på hur förskolan. grundskolan och gymnasiet arbetar med skolverkets satsning av nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande. Här kan du ta del av reportage nummer två och arbetet som görs i grundskolan