Programmering

Uppsala UBF har ett aktivt samarbete med Programmeringscenter (Uppsala universitet), Kodcentrum (ideell förening) samt andra intressenter, som exempelvis kulturförvaltningen.

Vi har tidigare arrangerat ett digitalt Hösthack tillsammans.

Vårterminen 2021 fortsätter vi planering framåt.

Bland annat undersöker vi möjligheter att erbjuda kompetensutveckling i programmering på mellanstadiet. Vill du veta mer? - ange intresse här så får du mer information!

Uppdaterad: