Om Stefan Boström och Elevhälsopodden

 

                                                                           

Stefan Boström är Leg. psykolog under specialisering i pedagogisk psykologi och arbetar inom elevhälsan i Uppsala kommun. Där jobbar han främst med att stötta elever med stort stödbehov och starkt utmanande beteenden, och med personalen som ska hjälpa dem att utvecklas. Stefan tycker att det roligaste på jobbet är när han kan bidra till att personal och elever samarbetar mer och bättre.

I intervjuer med personer som jobbar i skolan eller för skolans bästa lyfts intressanta och relevanta teman ur flera olika perspektiv. Vad säger forskningsstudier om försenad språkutveckling, vilka råd ger logopeden och hur jobbar läraren med detta? Innan och efter intervjuerna knyts temana ihop av reflekterande samtal mellan mig och personer som tycker ämnet är roligt, intressant eller utmanande. Jag vill lyfta vilken enorm elevhälsokompetens som finns i Uppsala, och förhoppningsvis leder podden till att nya samarbeten skapas! Ett mål är att fler ska vilja engagera sig i Elevhälsopodden så att den blir något vi skapar tillsammans. Hör av dig om du har förslag på vad vi ska ta upp i podden, vem vi ska intervjua, eller om du själv vill bidra med något framför eller bakom mikrofonen! Kontakt sker enklast i Teams eller över mail till stefan.bostrom@uppsala.se. 

13 december 2019