Tillräcklig Tillgänglighet?

Magnus Blixt20 november 2020

En skicklig kock som ges oxfilé gör en god oxfilé provencal. Samma kock som får fina grönsaker gör en god vegetarisk rätt. Får kocken falukorv blir det god falukorvsgryta.

Men kocken försöker inte göra oxfilé provencal på vare sig grönsakerna eller falukorven, utan anpassar levererad meny efter tillgången på råvaror.

Elev-Innehåll-Lärare

Det magiska som sker i skolan - lärande och utveckling - handlar till stor del om det viktiga mötet i undervisning mellan elev, innehåll och lärare. Vår uppgift är att se till att tillgängliggöra det mötet så ofta som möjligt, med så god kvalitet som möjligt, på den tid vi har och med de medel vi har tillgängliga. Där och då, för varje elev. Nota Bene att allt detta hänger ihop - det ska utläsas "så bra som möjligt utifrån för tillfället rådande förutsättningar". Det vill säga att när förutsättningarna är på topp så finns det inga ursäkter att inte göra vad man kan för att det ska bli riktigt tillgängligt och samtidigt utmanande för varje elev utifrån det läge den befinner sig på. Men också tvärtom - i dessa märkunderliga tider, när lärares sjukfrånvaro bland annat på grund av misstänkta Coronasymptom ökat drastiskt - så måste vi också rätta mun efter matsäcken, sänka axlarna och göra så bra som vi kan där och då, utifrån de förutsättningar som de facto råder. Inte ha ständigt dåligt samvete för att det just nu inte kan bli lika bra som annars, utan nöja oss med att vår insats är den som är möjlig just nu. Mången lärare och skolledare har trots allt en hög lägsta nivå, där vi gör skillnad både på kort och lång sikt. 

Ingen kan göra allt, alla kan göra något.

Det bästa får aldrig bli det godas fiende.

BALANS

Som lärare och skolledare gäller det som jag ser det att försöka finna den där sköra BALANSEN mellan att å ena sidan sänka axlar och vara nöjd med "good-enough" och å andra sidan ständigt vara nyfiken på hur vår verksamhet och organisering kan utvecklas i syfte att någon mer elev. Och balans hittar vi ofta bäst när vi är i lagom mycket rörelse - cykla för sakta blir lätt lika obalanserat som att cykla för snabbt.

Alternativet att stänga skolorna skulle drastiskt minska tillgängligheten till lärande och (positiv) utveckling hos många elever som redan idag har det tuffare än de inom normaliteten. Så även om skolan just nu inte alltid kan vara det den är när den är på topp, så är den ändå bättre än många andra alternativ. Och det är inte i första hand byggnaden eller skollunchen som gör det - utan lärare, skolledare, elevassistenter, elevhälsa, viktig servicepersonal. Här inbegriper jag faktiskt även oss som arbetar på förvaltningen, arbetar vi rätt underlättar vi ert arbete så ni kan fokusera mer på elever och lättare hitta exempelvis kompetensutveckling som också behövs, liksom andningshål i form av lärarnätverk, EdTest, HöstHack, tips och resurser till tillgänglig Lärmiljö.

Relationella aspekter

Med tydlighet kommer man ofta långt. Både vi och eleverna måste dock samtidigt våga och orka utmana ett och annat för-givet-tagande och "såhär har vi alltid gjort"/"såhär brukar vi göra". Ofta visar det sig vara en investering i tid att ta tag i att göra det där visuella stödet, låta eleverna pröva det där digitala lärverktyget som gör att de kan bli mer självgående. Exempelvis: 

Men gör det nyfiket utforskandeförebilda det du vill se dina elever - och lägg inte på dig själv att ständigt behöva vara bäst i klassen utan försök istället tänka att Tillräcklig Tillgänglighet får vara tillräckligt bra, inte minst i dessa besynnerliga tider.

För till syvende och sist är kanske det eleverna först och främst behöver en närvarande, mänsklig och samtidigt professionell vuxen med lagom fokus och balans?

Be who you needed when you were younger

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)