Tillgänglig kollegial kompetensutveckling

Magnus Blixt11 november 2020

Vecka 44 är traditionellt tid för kompetensutveckling och reflektion för lärare och skola. I Uppsala har det sedan några år gjorts delvis gemensamt i form av UVUS - Uppsala Visar Upp Sig. Det var onekligen en mäktig känsla förra året att först fylla största universitetsaulan med dryga 1700 lärare och sedan åter mötas i mindre sammanhang på Tiundaskolan. 

I år var det förstås inte läge samlas på detta sätt, men grundskolans ledningsgrupp och utvecklingsenheten bestämde sig för att ställa om istället för att ställa in. Hela 18 föreläsarekipage (en del ensamma, andra i par) gav istället två omgångar med föreläsningar/workshop på distans som alla lärare kunde följa och delta i - på många håll levde möteschatten kvar hela veckan och blev till ett parallellsamtal med god #delakultur och kollegiala samtal. 

Under en begränsad tid kan du nu även se föreläsningarna i efterhand - klicka för att få upp en klickbar pdf (PDF, 15 MB)

Länksamling

(0)Kommentera

Kommentarer(0)