Studieteknik & Undervisningen?

Magnus Blixt19 mars 2020

Skolan har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. När det kommer till studieteknik kommer eleverna väldigt olika rustade hemifrån. Att som lärare göra vad man kan för att utjämna denna skillnad torde vara ett av våra viktigaste uppdrag:

 

Vill du mätta en annan för en dag, ge hen en fisk. Vill du mätta den andre för hela livet lär hen att fiska! 

Ett barn som lärt sig att lära går inte längre att stoppa!

Detta är och har alltid varit ett kärnuppdrag, men kanske än viktigare i tider som dessa när många elever är eller lär kunna komma att bli hemma. Det finns ju inget som är så långsiktigt hälsofrämjande som en god utbildning, och den låter sig inte göras utan egen ansträngning, vilket i sin tur stärks av gynnsamma förhållningssätt och rutiner.

Här nedan några resurser som kan nyttjas för egen planering eller spridning till elever (och även vårdnadshavare) beroende på kontext samt ålder och mognad på elever – och ja, denna träning till självständighet bör självklart inledas redan på lågstadiet, alltid göras med rätt stöd och scaffolding i minne.

Vi lärare påverkar evigheten! Mitt främsta uppdrag som lärare är att göra mig obehövd. /ur boken Betydelsefulla lärare

(0)Kommentera

Kommentarer(0)