(Spets)utmaning i skolan?

Magnus Blixt15 maj 2020
  • Skola för alla

eller

  • Skola för var och en

För mig känns det som en skillnad mellan de två. I den första ska alla in i samma mall och vi ska se till att ingen lämnas utanför - men inte heller självklart får sticka ut. I den senare utgår vi mer från individen och Skollagen och försöker på alla tillgängliga sätt se till att varje elev ges möjligheter att nå sin potential. 

"I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." Skollagen §4

Nota bene att den avslutande strävan inte enbart handlar om de elever som har det svårt eller är i svårigheter!  (Jag aldrig använder "svaga elever" som begrepp, om vi inte talar om armhävningar eller liknande.)  

Själv kroknade jag på mellanstadiematematiken. Längst ner på mattebokssidan skulle man färglägga en liten figur när man var klar. Sida upp och sida ner med algoritmer skulle göras. Jag hade tidigt förstått hur det funkade, kunde mina tiokamrater och lyckades utifrån upplevd brist på meningsfullhet inte förmå mig att göra så många sidor. Eller snarare - jag la all min tid och kraft på att färglägga figurerna. Detta tolkade min i övrigt inspirerande mellanstadiemagister som att jag nog borde välja "Allmän kurs" till högstadiet (på den tiden fanns det "Allmän" och "Särskild" kurs i Ma och Eng.) Mina föräldrar vägrade dock och väl på högstadiet fick jag nästa inspirerande lärare - som f ö inledde hela högstadieperioden med att lära oss spela kort...

Jag fick "en stark femma" redan i åttan och hade det även på tekniskt gymnasium, vilket jag knappast klarat med allmän kurs i bagaget. Så kan det gå - som tur är fick jag mina utmaningar. Jag har även en dotter som gått mattespets med riksintag, vilket uppmuntrades av hennes mellanstadielärare - vi som föräldrar hade inte riktigt förstått vilken begåvning hon hade. Vilket är lätt att missa, även för yrkeslegitimerade lärare och specialpedagoger. Vilket för övrigt preliminära resultat i pågående pilotprojekt Lässcreening med Lexplore visar att AI kan bidra till när det kommer till grundläggande läsförmåga, genom att även lyckats identifiera tidigare missade elever i behov av mer utmaningar.  

Uppsala utbildningsförvaltning arbetar sedan en tid tillsammans med Uppsala universitet med att utveckla undervisning utifrån elever med särskild begåvning (läs mer via länken).

Har eller känner du elever i årskurs 8  som visar särskild begåvning i matematik och behöver djupare utmaningar för att nå sin potential? Tipsa dem NU om Mattespets som en möjlighet (PDF, 150 KB):

Inbjudan Spetsmatematik

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)