Rum för lärande?

Magnus Blixt11 mars 2020

Jag har hyggligt många olika par skor. Nästan alla är dock av ett och samma märke. Detta eftersom det över tid visat sig vara de som långsiktigt fungerat ihop med mina fötter.
Jag har tre döttrar. Två av dem har samma skostorlek. De väljer dock i allmänhet ett annat märke än det jag har. De väljer också ganska olika skor sinsemellan. Dels för att den ena har ärvt mina platta fötter och den andra fått smalare variant, dels för att den ena är mer inriktad på utseende och den andra på funktion. Jag skulle heller aldrig få för mig att pådyvla minsting samma skostorlek som hennes storasystrar, även om det skulle gå med många par sockar i. Jag tänker olika för olika, helt enkelt!


Förra onsdagen var det så äntligen dags för workshop "Rum för lärande?" (PDF, 240 KB) Elise Tarvainen, som arbetat som lärare och skolledare i Finland och senare runt i världen och nu valt att fokusera på hur ny läroplan, ny organisation, ny kultur också kräver att vi vågar tänka nytt kring undervisning och våra skolors möbler – med mer möjligheter för olikheter. Och det inom samma klassrum och yta som tidigare. För vad ska vi egentligen göra i våra klassrum? Olika är svaret – olika över tid, olika beroende på vilken didaktisk design vi för närvarande väljer utifrån stoff och förmågor som ska läras och tränas, olika för olika elever – inom samma ram. Seärna Elises digitala bok som förklarar mer - utmanar, bekräftar, samlar, berättar.Fyrklöver arbetsformer
Samma kväll seminarium kring rapporten "Inkluderande lärmiljöer" från ARQ, som börjat i frågan "Hur bör en skola gestaltas med syftet att stödja inlärningen för elever med andra förutsättningar?". En tillgänglig lärmiljö har verkligen en mängd olika aspekter man behöver ta hänsyn till och delvis göra medvetna val mellan olika prioriteringar i en komplex helhet. Läs gärna rapporten som du kan ladda ner här.

presentation

Nödvändigt för några, bra för alla, dåligt för ingen - men kräver att vi tar ansvar för HELHETEN (fysisk miljö, organisation, ledarskap, didaktisk design, kultur). 

Dagen efter möte med Uppsala grundskolors rektorsreferensgrupp för tillgänglig lärmiljö. Fokus på pågående kompetensutvecklingsinsats på nio av kommunens skolor, där nyckelgrupp på respektive skola genomgår en uppdragsutbildning hos Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, med två fysiska heldagsträffar i Stockholm och stöd via webbverktyg under vägen när arbetet görs på skolan. Allt tänkt att mynnas ut i en mer medveten användning av SPSMs värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö. Uppsala kommun har även sökt SIS-medel för att nästa läsår kunna stödja övriga skolor att också nyttja detta viktiga analysverktyg – på köpet får vi då även en aggregering av data på huvudmannanivå som gör att vi kan rikta våra kompetensutvecklingsinsatser med än större precision. Tanken är även att de skolledare som genomgått utbildningen ska bli ett kompetensteam som tillsammans med projektledare kan bistå övriga som vill och behöver komma igång med arbetet att skapa mer tillgänglig lärmiljö för varje elev.

Tips framåt för dig intresserad av olika rum för lärande:

(0)Kommentera

Kommentarer(0)