lärande när kopiatorn går sönder eller spontant kooperativt lärande

Magnus Blixt12 mars 2021

Idag gästbloggar Maria Arvidsson, förstelärare på Växhusets skola utifrån en erfarenhet och lärande som gjordes utifrån saker man inte kunde påverka i omvärlden samt den på gott och ont vanliga lärardevisen:

"Ska man ro något i land får man inte sitta på händerna." 

Jag tänker detta kan vara något som låter sig göras framåt även om kopiatorn fungerar. Man behöver ju faktiskt inte ens scanna in texten, med en iPad eller mobil kan man idag fotografera och köra multimodalt och tillsammansundervisning direkt. 

Tillsammans kommer vi längre!

Elever lär tillsammans

"Kopiatorn gick sönder och fredagens läsförståelselektion närmade sig obönhörligt. Fröken ville fortfarande ha lektionen som vanligt. Fröken löste problemet med att skanna frågorna och projicera frågorna med hjälp av projektorn. 

Det var gemensam högläsning i klassen så att alla förstod vad texten handlade om samt ord och begrepp som behövde förklaras innan de tog itu med instuderingsfrågor. Eleverna fick instruktionen att de fick sitta hur de ville i klassrummet och välja själv vem de ville arbeta med.

Några elever ville sitta vid frökens skrivbord,andra elever satte sig framför projiceringen på sittkuddar,i gruppståendes eller vid bord och diskuterade frågor och svar tillsammans. Klassrummet sorlade av arbetsprat oavsett var de var. Elever som vanligtvis inte brukar välja att arbeta med varandra gjorde det idagpå ett självklart sätt.Så oväntade problem kan ge nya möjligheter till att lära med och av varandra.

/Maria Arvidsson, förstelärare Växthusets skola

PS. Eleverna på bilden har tillsammans fem språk varav ett gemensamt...Det är et coolt möte som annars inte sker spontant...bara på grund av den digitala tavlan. DS. 

#kooperativtlarande #elevdelaktighet #differentieratlarande

(2)Kommentera

Kommentarer(2)

  • Lotta Tham 15 mars 2021
    Ja! Så bra! Tack Maria för att du alltid är vaken och tar varje tillfälle i akt att utmana dig själv och eleverna 👌🙏
  • Ed 21 mars 2021
    Är det verkligen Sverige? Vilket land Sverige har omvandlats till!