Mer visuellt stöd - för att nå varje elev!

Magnus Blixt6 augusti 2020

En större del av eleverna i varje grupp ryms inom någon slags normalitet. De kan ta till sig muntlig instruktion, vet ungefär vad de ska göra, kommer ihåg vad de håller på med, förstår vad som händer och vad som komma skall. För dem fungerar den mesta undervisning, oavsett lärare, variationer i lärmiljö och val läromedel.

Haken är ju bara att skollagen är tydlig i att det inte räcker - skolan har ett ansvar för att ge förutsättningar för att varje elev når varje mål i samtliga ämnen. Detta är något som en drygt handfull grundskolor i landet - av ca 4000st - idag klarar att leverera. Det är förstås skolan och huvudmannens ansvar att ge möjligheter för varje elev att lyckas nå varje mål, det ligger inte på den enskilde lärarens axlar. Som enskild lärare har man dock en del i detta ansvar - att göra vad man kan för att ge till varje elev inom det ämne, de kunskapskrav och de årskurser man undervisar inom. Samtliga professioner i skolan ska vara med och bidra utifrån sin horisont och sitt kompetensområde, men ihållande god undervisning är det som har störst chans att göra störst skillnad. Och vi vill ju självklart lyckas nå varje elev!

"Man ska vara nöjd med sin dag och det man gör - men  också alltid luta sig tillbaks och reflektera över hur jag kan bli ännu bättre och justera i det jag gör för att även nå de där sista eleverna." /Karin Boberg, leg lär och författare intervjuas i Anna & Philips lärarpoddcast

För många elever kan en något mer visuell undervisning med små medel ofta göra stor positiv skillnad. Här en sex minuter lång film som hyggligt tydligt beskriver hur det kan låta sig göras:

När det gäller bildstöd kan det också vara läge att påminna om att samtliga grundskolor i Uppsala har tillgång till Widget Online.

Tillsammans kommer vi längre!

(0)Kommentera

Kommentarer(0)