Lärarledarskap?

Magnus Blixt3 mars 2020

Tillgängligt lärande väcker många, många frågor, som ex

  • fokus och arbetsro?
  • trygghet & trivsel?
  • val av undervisningsdesign?
  • val av stoff?
  • gränser för vårdnadshavares delaktighet?
  • möblering och placering i och utanför klassrum?
  • undervisningsrelation?

Tämligen ofta blir svaret: Gott Lärarledarskap. Ett lätt svar att säga, men svårare att få till i komplex praktik i varje klassrum och varje stund. Ofelbara människor finns det inga, det gäller även lärare. Samtidigt som skolan har möjlighet göra kompensatorisk skillnad för varje barn.

"Tillitsfulla relationer är grunden för ett gott ledraskap i klassrummet, men de kan inte ersätta arbetet med att göra genomtänkta pedagogiska, metodiska och didaktiska val" /Helena Wallberg, boken Lektionsdesign

Med ledarskap blir man som lärare aldrig någonsin färdig. Detta på gott och på ont. Att vi förebildar att vi är ofullkomliga och ännu lär – av såväl misstag som framgång – är nog så viktig del av ledarskapet.

Enda sättet att inte göra några misstag, är att göra ingenting - och det är verkligen inte rätt.

Det finns gott om inspirationskällor! Inte minst bland goda kollegor, om vi vågar arbeta mer kollegialt. En annan högaktuell inspiration är Elevhälsopodden, som just startade i tema Ledarskap. Tre kloka personer intervjuas där utifrån sina erfarenheter, så kan var och en sedan ta såväl den bekräftelse som de #tankespjärn som ges. Håll tillgodo!

För de skolor i Uppsala som gemensamt vill grotta ner sig mer i gemensamt lärarledarskap erbjuds även IBIS – Inkluderande betendesstöd i skolan, vilket är ett evidensbaserat system för de viktiga professionella dialoger som har möjlighet att göra stor och långsiktig skillnad – i varje klassrum, för varje elev. 18 skolor deltar redan, information om hur fler kommer med gavs på rektorsmöte 13/2, med ansökningsdeadline 20/3. Uppsala universitet planerar även för en uppdragsutbildning för IBIS-instruktörer, där Uppsala kommer ha ett antal vikta platser – håll utkik om du är intresserad!

Lärarnätverket i april har också tema Lärarledarskap, för den som vill låta sig inspireras av inspel och goda kollegor! #delakultur är något vi gör tillsammans, tillsammans kommer vi längre!

Nedan finns också några fler resurser:

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)