Lärande i distanstider

Magnus Blixt3 april 2020

Lärarhyllning från Anna Kaya

Märkunderliga tider vi lever i! En gång i en annan tid livetwittrade jag från ett möte:

"Den lärare som säger sig vara färdig är nog just det. Vänligen lämna byggnaden!"

Inget man kan rekommenderas skriva på twitter i juni, då lärare helt riktigt bör vara lagom färdiga och faktiskt lämna byggnaden, men korrekt under vissa andra premisser.

"Lärare som lär har helt enkelt elever som lär sig mer"/Andreas "Mr Pisa" Schleicher

Även på rektorsutbildningen, som för mig är på upploppet och just nu går på distans läser vi om det i den klart givande kurslitteraturen "Förändring som tillstånd", extra aktuell i tider som dessa:

"Att arbeta är att lära eftersom människan är ständigt lärande"/Bo Ahrenfelt

Och arbetar gör vi! De senaste veckorna ofta mer eller mindre dubbelt – planera, genomföra och följa upp undervisning på plats med de som är där, samtidigt som vi planerar för tillgänglig undervisning även på fjärr- eller distans. Den digitalisering som varit ett mål de senaste åren fick på många håll ett väldigt raskt skutt – med mången möjlig lärdom på köpet.

"One of the greatest and simplest tools for learning more and growing is –doing more."/Washington Irwing

En framgångsfaktor är onekligen tillsammansarbete. Var och en ska liksom inte behöva uppfinna hjulet, mångfald är också alltid bättre grund än enfald. Ute i sociala medier finns en guldgruva av material som lärare delar med sig av utifrån #sharingiscaring.

Tillgängligt lärande kan – och behöver – göras på en mängd olika sätt, utifrån att varje elev och varje lärare är unik, varje grupp speciell, varje situation särskild. Men vi behöver göra det som i varje stund går att göra, för att det ska bli så bra som det bara kan bli – på både kort och lång sikt. Vi behöver fundera över vad vi faktiskt kan göra och vad vi kan fokusera på (läs: välja att inte göra, för att kunna fokusera) i tider som dessa, vilka vi inte vet hur länge de kommer att vara, så att det ändå blir så bra som det bara kan bli. Här några ytterst ödmjuka ord på vägen:

Undervisa på distans

 • Först det viktigaste: "Det bästa får aldrig bli det godas fiende!". Vi gör vad vi kan, med de resurser och möjligheter vi har, ofta nog blir det tillräckligt bra.
 • Sedan begreppen:
  • Fjärrundervisning = synkron undervisning i realtid, med hjälp av digitala verktyg, där lärare och elev fysiskt befinner sig på olika platser.
  • Distansundervisning = asynkron undervisning, där elev och lärare kan vara åtskilda i rum och tid och med hjälp av såväl analoga som digitala verktyg arbeta med uppgifter som ska göras och på något sätt redovisas inom utsatt tid. Kan även innehålla inslag av synkron fjärrundervisning.
 • Undervisning på distans kräver minst lika mycket disciplin, struktur och rutin som traditionell undervisning. Erfarenhetsvis verkar det bäst att hålla fast vid normalt schema och normalitet så långt det bara är möjligt, med en öppenhet för att vi lär oss detta tillsammans!
 • Du känner dina elever och kan avgöra hur de bäst förbereds, tränas och lär sig hantera nya strukturer och upplägg. Tydlighet, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet har aldrig varit viktigare än i dessa tider!
 • Undervisningsrelation är fortfarande ett centralt verktyg, du vet vilka elever som behöver ytterligare grupp- respektive individuell förstärkning, vilket även går att göra på distans via olika digitala verktyg.
 • Handfasta kom-igång-guider, lektionsupplägg ute och inne samt länkar vidare till relevant information finns på Pedagog Uppsala – distans och fjärrundervisning.

Arbeta hemma

– för elever som av olika anledningar måste följa undervisning hemifrån, eller lärare som har milda symptom men ändå har ork och kan arbeta hemifrån:

 • Arbete hemma kräver sin disciplin, struktur och sina rutiner. Se till att skapa dessa!
 • Kom ihåg variation – ingen arbetsställning är i sin förlängning ergonomisk, variation är viktig.
 • Ta regelbundna rörelsepauser, gå gärna en promenad på morgonen (som du gick till skolan), en på lunchen. Undvik småätande, ta paus och lunchrast som om du vore på skolan – men passa på att gå på toaletten i lugn och ro nu när chansen ges!
 • Försök även få till det sociala – nog så viktig rast/fikapaus kan genomföras även via Teams eller andra sociala media.
 • Se till att ha regelbundna avstämningar med din lärare respektive skolledare.

Ta väl hand om dig, ta hand om varandra, ta hand om de andra!

Glad påsk!

ordmoln

 Till alla lärare därute - ni är så bäst!Till alla lärare därute - ni är så bäst!

(0)Kommentera

Kommentarer(0)