Lär & Träna som del i Ledning & Stimulans?

Magnus Blixt24 januari 2020

Det finns en uppsjö av bloggar och poddar därute. Två av mina återkommande inspirationskällor är Hjärnpodden med Kristina Bähr och Specialpedagogen Mod & Metod med Helena Wallberg. Denna gång blev de extra bra tillsammans, tycker jag.

Vi börjar hursomhelst i våra styrdokument, här Skollagen:

Undervisning = "sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden...

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen."

Hjärnpodden #115 med högstadieläraren Anna Borg ställde en del viktiga frågor:

  • vilka krav på exekutiva funktioner möter elever när de kommer till ett nytt stadie?
  • hur har vi tränat och lärt dem att möta dessa?
  • hur ska vi fortsätta ge dem ledning och stimulans i detta?

 

Högstadielärare Anna konstaterar bland annat att hon tidigare nöjt sig med att dela ut en kalender till sina nya sjuor, men efter en tid konstaterat att det faktiskt inte gjorde någon större skillnad om de inte samtidigt ytterst konkret lärde och tränade eleverna i hur de kan nyttja den plus även såg till att de fick tillgång till den information de behövde för att nyttja den som planeringsverktyg.

Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undgå att ta ansvar. /Jan "Riv pyramiderna" Carlzon

Jag håller verkligen med om principen även om jag inte alls är lika säker på att veckobrev i en digital tid skulle vara den mest effektfulla lösningen på det underliggande informationsbehovet. Det man hade konstaterat när man med hjälp utifrån lyfte blicken var att Nytorpsskolan hade något fler åtgärdsprogram i årskurs sju än övriga skolor, men väldigt många färre än övriga i år 9... Lösningen hade framförallt, som jag förstod det, bestått i att de lagt in effektfull professionell samordning i arbetslaget samt investerat en del tid på att lära och träna gynnsamma förhållningssätt med eleverna. Detta som en del i den "Ledning och stimulans" vår undervisning enligt styrdokumenten ska bjuda på. God undervisning utgår från eleverna, där de befinner sig.

Specialpedagogens bloggpost hade titel "Inled terminen med att ta bort listor på extra anpassningar!" med inledande frågeställning:

"Tänk om det inte är någon skillnad mellan ledning och stimulans och extra anpassningar? ... Tänk om alla listor med förslag på extra anpassningar i själva verket har krympt förutsättningarna att ge stöd eftersom de utgår från att extra anpassningar är något annat än det som görs normalt?"

Det slog an en angelägen men också lite jobbig sträng! För vad händer egentligen om vi skulle tänka vår planering mer utifrån faktiska exekutiva funktioner hos elever, där dessa behöver tränas och läras innan de förutsätts leverera?

Mer allmänna anpassningar ger minskat behov av särskilt stöd

Ett sista tips, denna gång från morgontidningen: Att bara §lägga mycket tid på att plugga behöver inte alls vara effektfullt – viktigare lägga rätt tid och rätt fokus. Det finns konkreta metoder att ta till sig, här en recension av en rykande färsk bok i ämnet: Supermetoderna känns så självklara att man häpnar.

Dessutom finns ju fantastiska UR med Orka Plugga.

"Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare." /Skollagen (2010:800)

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)