IBIS på PALS?

Magnus Blixt24 januari 2020

Som en del i att arbeta med att tillgängliggöra den psykosociala och organisatoriska lärmiljön arbetar Uppsala grundskolor sedan en tid med att implementera IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) i ett antal skolor.  Ursprunget till IBIS kommer från norska PALS som i sin tur härrör från amerikanska PBS. Lite kort kan man säga att IBIS är en modell att tillsammans som skola ihålligt, datadrivet och evidensbaserat stärka tryggheten, arbetsron och rutinerna på skolorna, med fokus på förväntade beteenden. IBIS är tänkt leda till mindre stress hos lärare, ökad trygghet hos elever och på sikt förbättrade skolprestationer.

Våra fyra instruktörer har alla utbildats i Oslo och/eller i Göteborg. De träffar Martin Karlberg från Uppsala Universitet månatligen för att tillsammans uppdatera IBIS-manualen och handleder sina IBIS-team (f n 18 stycken) minst varje månad.

”Har vi för bråttom blir det ingen effekt alls”/Lisbeth Beckmann, IBIS-instruktör

Förra veckan var IBIS-instruktörerna och undertecknad på stor PALS-konferens i Göteborg med över 150 deltagare. Göteborg och kringkommuner arbetar sedan tidigare med PALS/IBIS. Ulricehamn kommun har precis klivit in i PALS/IBIS - för samtliga grundskolor och grundsärskolor, gymnasiet är tänkta att kliva in nästa år. De har även tagit med måltidsservice, städ och vaktmästeri. Konferensen bjöd på parallella seminarier med erfarenhetsutbyten på olika nivåer:

  • Uppsala bjöd på ett med våra erfarenheter där även Martin Karlberg var med via film
  • Riktat mot rektor med fokus på den viktiga och svåra implementeringen
  • Högstadiets särskilda utmaningar i PALS/IBIS
  • Systematiskt arbete med belöningar
  • Hur få till föräldraengagemang
  • Träna förväntat beteende.

Att rektor är engagerad - inte minst i att skapa delaktighet hos personalen och hålla i, hålla ut, hålla om och framförallt hålla bort annat - var en ofta upprepad nyckelfaktor. Man måste få till fungerande team på skolan, som verkligen träffas när de ska och gör det de ska när de träffas. All implementering i skolan tar tid och ett system som omfattar så mycket av skolans kärnverksamhet ännu mer så - men ger förstås utdelning i relation till den energi man lägger in. Att göra IBIS halvhjärtat gör inte att det blir ens halvbra och man måste vara beredd att det tar tid - minst 3-4 år för att det verkligen ska ge förväntad effekt. Första tiden går en del tid och kraft i Uppsala åt till internt arbete med personalen, sedan är det så dags att implementera för elever. I Ulricehamn går man snabbare till verktygslådan och kommer först sedan till bakgrunden - lite samma fast olika medvetna vägval. Kata Nyhlén som tidigare föreläste för IBIS-teamen kring just det viktigt svåra med implementering gjorde också detta tydligt: vikten av medvetna val utifrån kontext, men aldrig omedveten avdrift. IBIS/PALS ska inte heller vara något utöver, utan en grund och struktur för det som ändå behöver diskuteras och göras - gemensamma förhållningssätt, kärnfrågor och tydlighet kring gemensamma förväntningar.

Läs mer om IBIS här:

 

 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)