Elevassistentsatsning

Magnus Blixt24 januari 2020

Elever i svårigheter behöver olika former av anpassningar och stöd för att tillgängliggöra lärande och undervisning. Ibland men aldrig per se kan och bör det stödet bestå i ytterligare en person nära i form av en elevassistent/resurs. Under hösten har en större satsning på kompetensutveckling förelevassistenter erbjudits Uppsalas skolor, parallellt med satsning på tidsenliga kompensatoriska digitala verktyg och andra satsningar på elever med och utan #npf 

Joanna Lundin föreläser

 

Första delen: UKK måndag 4/11

NPF-pedagog Joanna Lundin var utifrån sin breda erfarenhet inom ämnet huvudtalare – plus fördelen att hon veckan innan föreläst för 1600 av Uppsalas lärare i samband med UVUS. Nu bör viktiga professionella samtal mellan lärare och elevassistent därmed kan föras på mer gemensam mark, deltagarna fick även Joannas bok i handen när de gick. Psykolog Tove Blomqvist föreläste på tema ”Viktig nyckelroll” och ”Relationsprofessionalitet”, Niclas Jönsson från Atea visade hur digitala verktyg kan nyttjas kompensatoriskt och hur vi kan nyttja Teams för bättre internkommunikation mellan professionella. Efter nog så viktigt fika följde så en kunskapskavalkad med sjuminutersföreläsningar som dels tydligt visade komplexiteten i uppdraget, dels gav underlag för val till uppföljningsdag: 

 

  • NPF – vad är det och hur möta elever med det? / Anna-Karin Östlin
  • Bemötande – effektfullt lågaffektivt / Thomas Wikberg
  • Ritprat & Visuellt stöd / Karin Sandberg
  • Är du störd, eller? Buller i skolan / Jakob Hansson & Johanna Kymlin
  • ”Sa du nå’t?” – hur bli medveten kommunikatör / Maria Birck
  • Sist men inte minst en film som visade vad Infoteket har att erbjuda. 

Andra delen: Gillet 16/12

Utifrån kompetenskavalkaden, plus kompensatoriska digitala hjälpmedel, Relationsprofessionalitetsamtbesök på Infoteket fick var och en välja 2 eller 4 pass, beroende på om man gick halv- eller heldag. Det blev en spännande excelövning att få ihop ett schema med begränsat antal lokaler, men det gick! 

Att deltagarna var nöjda gick inte att ta miste på, här finns gott om kompetens att bygga vidare på.

Fortsättning 2020-

Nu ser vi fram emot fortsättning, arbetet med tillgänglig lärmiljö blir aldrig färdigt förrän vi på något sätt når varje elev – vilket kräver olika lösningar för olika. Framöver kommer bloggen även lyfta exempel från skolor som saknar elevassistenter och hur man då valt att organisera sin lärmiljö.  

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)