Äga Reflekterande Lärarledarskap

Magnus Blixt23 oktober 2020

Detta är blogginlägg no 10 i serien ”Äga lärarledarskap”, inspirerat av boken Att äga klassrummet.

Föregående inlägg i bloggserien - 10 olika aspekter av lärarledarskap:

"En tuff men ändå helt logisk del i ledarskapet är att det aldrig blir klart utan är i ständig utveckling. Det här är ett faktum som du behöver omfamna och ta för vad det är. Du behöver hitta dina egna mål och fortsätta framåt, trots att det vissa dagar kan kännas som om ingenting fungerar. Tänk istället att varje tillfälle som inte gick som du tänkt är ett tillfälle att lära (Duckworth 2017). Det gäller att kämpa vidare även när det inte känns kul (Klingbergs 2016). Bortom kullen finns lärdom och kunskap att hämta om du tar dig tid att analysera både när det gick bra och när det inte fungerade."/saxat från boken

Nyfikenheten

Nedanstående skrev jag en dag på sociala medier utifrån ett visst sammanhang, en del valde dock att tolka in något helt annat än jag menat, vilket förstås blev ett viktigt tankespjärn och en reflektion i sig:

"Den lärare som säger sig vara färdig är nog just det, vänligen lämna byggnaden"

Jag tänker att det även kan läsas på rätt sätt, dvs långsiktigt måste var och en faktiskt utveckla sin verksamhet och därmed sig själv, men kortsiktigt är det fullt legitimt att känna sig helt färdig. Lämna skolbyggnaden måste vi, såväl kroppsligt som mentalt. Stress i sig är inte farligt, men frånvaro av återhämtning är direkt livsfarlig. Stress gynnar förstås inte nödvändig reflektion, vilket är en grund för utveckling - vilket också är en anledning till att vi måste hålla nere vår och andras stress över tid. Ett sätt att göra det på är att faktiskt tillåta sig att sänka axlarna och tänka - och försöka leva - tanken:

Jag misslyckas aldrig, antingen lyckas jag, eller så lär jag mig.

Vår hjärna är tränad till att hitta det som inte fungerar, det problematiska, det felatkiga och potentiellt farliga. På savannen en överlevnadsstrategi - den som fokuserade mer på bananer än på lejon fick helt enkelt inte föra sina gener vidare - men inte självklart alltid ett idag gynnsamt förhållningssätt. Självklart behöver vi också se det problematiska, men det gör vi per automatik, men vi behöver också se och reflektera över vad som faktiskt fungerar. Det vi fokuserar på blir det ofta mer av.

"Det är också mycket viktigt att du inte glömmer att tillåta dig själv att vara nöjd med det du gjort. När det är bra och saker flyter på ska du tillåta dig att stanna upp och vara nöjd med det. Ge dig själv en ordentlig klapp på axeln. Bra jobbat!"/saxat från boken

 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)