Mera Forms!

Annika Andersson10 oktober 2020

 

När du bestämt dig för att använda en Forms-enkät går du bara in på forms-appen via Office365. Gå till våfflan, där hittar du den. 

Bild av officeapparna

Formsenkäten är utmärkt för användning av kartläggning av olika områden eller som ett sätt att förhöra, testa med. Om du vill använda forms för att göra ett prov, glosförhör eller annat där det finns ett korrekt svar, ska du välja Nytt frågeformulär. Endast där kan du fylla i det korrekta svaret, och göra formsenkäten självrättande. Tänk på att ditt svar och elevens svar då måste vara exakt lika stavat. Själv insåg jag det när jag använde forms för glosförhör och elevernas svar blev fel för att de inte inledde sina svar med stor bokstav.

 

Ett annat sätt att få ett självrättande förhör är att använda valknapparna. Med alternativ att välja mellan, klickar du in det korrekta svaret. När du läser av svaren får du en mycket översiktlig bild av klassens kunskaper.

 

Forms valalternativ

 

De olika frågorna du kan välja att göra i ditt formulär är val, text, omdöme. Du kan också växla och använda olika sorters frågor i samma formsenkät.

 

Till varje fråga är det möjligt att lägga upp en bild. Du klickar bara på bildikonen och väljer sedan om du vill ladda ner bilden från nätet eller din dator. Det ska även fungera med film, vilket jag inte provat ännu.

 

Har du elever som har svårt att ta till sig textfrågorna, kan de använda avancerad läsare, som innebär att texten blir uppläst.

 

Vid en kartläggning kan de dels vara intressant att få en bild över hur klassen som grupp utvecklats inom olika områden. Då passar det bra att använda sig av valknapparna. Jag visar ibland också eleverna hur det ser ut, både när jag samlat in deras tankar om sin arbetsmiljö och när jag kartlagt kunskaper. Eftersom diagrammen bara visar gruppen, blir det inte utpekande. Jag tror också att elevernas motivation och samarbetsförmåga stärks av att de blir medvetna om hela gruppens tankar och kunskaper. Om du som lärare vill se vilka elever som ligger inom ett specifikt område klickar du bara på länken mer information och kan där läsa de individuella svaren.

 

När jag jobbar med att synliggöra elevens lärande, använder jag i högre grad textsvaren. Då måste eleven själv reflektera över sina svar och skriva ned dem så att jag som läsare förstår. Det leder ju också till att eleven stärker sin bild av sitt eget lärande, samtidigt som jag får en bra koll på läget. Ett tips är att avsluta enkäten med en öppen fråga, där eleven kan få berätta mer. I ett förhör kan det vara ytterligare kunskap, men i en kartläggning i utvecklande syfte kan det också handla om sociala förmågor, relationer eller något annat av mer privat karaktär. Det händer då och då att elever som annars inte får tillfälle att ta kontakt, lättar sitt hjärta den här vägen.

 

När du är klar med din formsenkät är det dags att dela den. Du kan dela den med kollegor, då använder du ”Dela länk för samarbete”. Då kan både du och dina kollegor skriva i enkäten, samt se resultaten. När allt är klart delar du till eleverna genom att gå in under rubriken ”Skicka och samla in svar”. Där kopierar du länken och lägger den förslagsvis Teams inlägg. När eleven klickar på länken är hen inne på sin egen, personliga enkät.

 Forms dela

(0)Kommentera

Kommentarer(0)