Lässtrategier

Erica Jernebring28 augusti 2020

Tänk att två veckor redan har gått, man är redan igång med lektioner med olika teman. 

Vi arbetar intensivt med läsning just nu. Läsning i olika ämnen, hur man läser i olika ämnen och olika strategier att ta sig till texten. Vi leker detektiver där vi använder oss av överstrykningspenna i skönlitterära texter där eleverna hittar ord som de inte förstår. Lektionen efter får eleverna söka svar på vad orden kan betyda. Därefter får eleven berätta för sin bänkkompis vad de kommit fram till. Eleverna blir alltså experter på sina egna ord. En fantastiskt och lärorik övning där vi lär oss massor. 

 

Jag har alltid jobbar efter formen EPA(Ensam,Par,Alla) både fram och baklänges och tycker det är en bra övning för alla elever oavsett kunskaper om ämnet. I veckan arbetade vi med temat årstider och gjorde en snabb tillbakablick på typiska tecken på årstiden sommar. Ord som då döck upp som eleverna hade svårt för skrev jag upp på tavlan. Man fick fundera enskilt, sedan par och sedan hade vi en gemensam diskussion. Eleverna övade på att samtala, diskutera och argumentera i övningen om de olika orden. Jag använder classroomscreen väldigt mycket i dessa övningar, och tycker att sidan har blivit ännu bättre sen uppdateringarna som skett under sommaren! Så in och kolla

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)