Kamratrespons på chatten

Annika Andersson31 mars 2020

När elever arbetar hemifrån minskar den sociala samvaron och många saknar sina kompisar. Då är det ju ypperligt att planera uppgifter som uppmanar till samarbete. När eleverna ska samarbeta med någon är det alltid jag, som pedagog som bestämmer vem de ska arbeta med. Detta har jag i bästa fall gjort i förväg och med min elevkännedom och erfarenhet som stöd. När halva klassen befunnit sig på skolan och resten hemma har jag ändå låtit alla använda samma metod. Detta känns viktigt, då jag vill förbereda för att alla ska klara av att jobba digitalt under en eventuell distansundervisning. 

Metoden har varit att vi använt klassens Teams. Där samlar vi kommunikation och uppgifter och eleverna har också lärt sig att chatta med varandra både skriftligt och med ljud/kamera. Dessutom finns samlat material, som tex glosor, på Teams inlägg eller i filer.

 

På detta sätt har vi genomfört glosförhör. Elevernas nämn skriver jag under A respektive B. 

instruktion glosor

Vi jobbade under några dagar med en berättande skrivuppgift och jag hade gett feedback på elevernas arbeten en gång. Eleverna hade fått uppgiften på Teams uppgifter och skrivit i worddokument. När det blev dags för kamratrespons fick eleverna kontakta sin förutbestämda arbetspartner via chatten. På chatten kunde eleven dela dokument, eller dela skärmen så att den andra kunde läsa. På samma tydliga sätt som nedan instruerade jag eleverna hur de skulle göra göra. När texten var skickad, eller skärmen delad fick eleven som tog emot den läsa för skaparen av texten och även ge positiv respons, samt tala om hur eventuella förbättringar skulle kunna göras. Därefter bytte eleverna roller. Efter samtalet fortsatte eleverna att arbeta med sin text.

 

 elev och dokument

 

Det finns förstås fler vägar att arbeta med delat dokument i word eller Teams, men det här är en enkel början. Så klart kanman skriva med penna och papper och ta en bild av det man skrivit och skicka till mottagaren. Det viktiga här är att eleverna kommunicerar med varandra, även omde måste sitta på olika platser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)