Håll koll på elevernas distansundervisning

Annika Andersson24 mars 2020

Nu när klasserna tunnas ut och jag försöker att bedriva undervisning både i skolan och i hemmet för dem som stannar hemma, blir det lite besvärligare att hålla ihop allt. För att lösa detta har jag valt att sköta dagens planering via Teams. Där finns dagens schema och uppgifter, länkar och annat. När vi har samling ringer jag upp de elever som arbetar hemma och har dem med på samlingen. Jag öppnar då skärmvisningsläget, så att eleverna i klassrummet ser planeringen och även de som sitter hemma. Eleverna kan dessutom gå tillbaka och titta på planeringer flera gånger. 

 

En annan utmaning som man kan uppleva när eleverna jobbar på distans, är att ha koll på var enskild elev och klassen ligger. Hur långt har de kommit i matteboken? När behövs det genomgångar? Vilka har gjort klart skrivuppgifterna osv. Det är också vikigt att även elever som är hemma känner att du som lärare har koll, och att de känner att de får bekräftelse på de arbete de gör hemma. Det får de delvis genom att vi använder chatten i mindre grupper 2-3 elever. Där kan jag ha genomgånar med enskilda elever, då jag delar skärm med dem.  Jag har också skickat ut ett formsformulär med utvärderande frågor som de fyller i på fredagen. Där kan eleverna uttrycka om det strular med något digitalt eller om de behöver mer hjälp i något ämne. 


Det bästa sätt jag har kommit på för att själv få en översikt av elevernas sammanlagda arbete är att skapa ett excelldokument med klassens elever. Jag för in de uppgifter, tester och arbetsområden som vi startar upp under veckan. Jag kollar av på de plattformar där eleverna har arbetat och klickar i grönt när de är klara. Rödmarkerade rutor försöker vi samla i hop på måndagen och fullfölja då. 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)