Multimodalt med Andersson & Jernebring

Vi är lärare på Knutby skola och jobbar i låg- respektive mellanstadiet. Vi arbetar en hel del med att möta alla elever på den nivå de befinner sig och med de metoder samt arbetssätt som passar dem bäst. När vi på vår skola nu samtidigt läser specialpedagogik för lärande, har vi fått upp ögonen ännu mer för hur viktigt det är att testa olika metoder för att fånga alla elever. Digitala verktyg är för oss en naturlig och självklar del i undervisningen. Vår ambition är att lägga upp blogginlägg ca 3-4 gånger per månad och dessa kommer i huvudsak att vara inspirerade av multimodala verktyg, individuella lärstilar och digital teknik.

 • Elevdelaktighet - med Whiteboard

  Annika Andersson2021-03-29

  Genom åren som jag arbetat som lärare har jag sett hur både gruppens gemenskap och elevens enskilda ansvarstagande och motivation främjats när alla får vara med och bestämma. När det nu blev dags för en ny utedag för klassen, var det naturligt att fråga dem hur de tyckte att vi skulle lägga upp dagen.

   

   

  Efter en brainstorm på den fysiska whiteboarden hade vi en gemensam bild av vad vi tyckte att dagen skulle innehålla. Sedan flera års erfarenhet av våra heldagar, vet eleverna att vi alltid börjar med att arbeta när vi kommer ut i skogen, för att i slutet av utedagen ägna oss åt fria aktiviteter och rast. De elever som var nya fick snabbt av övriga elever, en liten introduktion i rutinerna för klassens utedagar. När vi några dagar senare tog upp punkten igen, var det dags att välja vilket område man själv ville arbeta med. Tre elever hade föreslagit att vi skulle lära oss om fåglar, och de tog själva ansvar för det området. 7 elever hade satt upp sig på bakning och matlagning. De som ville ansvara för bakningen sökte genast upp recept på pinnbröd och började att räkna ut ett dubblat recept, medan matlagarna tillsammans med mig började skriva inköpslista på en kött- och grönsaksgryta. Ett annat gäng började hitta på lekar och en rörelsebana som klassen kunde göra i skogen och ytterligare en grupp försökte hitta inspiration på nätet på saker som man kunde snida med morakniv.

   

   

  De olika lapparna som eleverna planerade för sina grupper på, fotade jag och skapade av dem en sida i Microsoft Whiteboard. Det är en sida som går bra att dela på Teams, vilket är praktiskt om eleverna eller jag själv, behöver titta till listor och planering.

   

   

  Ett par dagar efter att vi hade delat upp oss i grupper blev fler elever sjuka. Av dessa var två av de tre som var ansvariga för ”fågelgruppen” hemma. Sjuka men tillräckligt pigga för att vilja arbeta. Jag föreslog att de skulle planera sin aktivitet till utedagen och det gjorde de. I Teams chatten samarbetade de hemifrån, medan de skapade en Power Point med frågor till en tipsrunda. Under dagen kunde de också få feed back från mig, men det enda jag behövde tillägga var att de skulle leta upp tipskuponger på nätet, som vi kunde skriva ut senare. Hela frågepromenaden inklusive kuponger skickade de mig i Teams chatten på eftermiddagen. 

   

   

  När det var dags för utedagen (Alla var friska.) startade vi den, som alltid när vi gör schemabrytande aktiviteter, med att gå igenom den punkt för punkt. Min plattform för dagordningar brukar alltid vara Power Point. Jag tycker att det är en skådligt och bra presentation att spara både som bild och dokument, så att elverna kan återkomma till den. För en del elever kan det också vara bra att ha möjlighet att gå igenom dagen kvällen innan hemma med sina föräldrar. Det går ju lätt om den ligger i Teams inlägg. 

   

   

  Utedagen blev såklart toppen, när vi hade planerat den så bra tillsammans. Vi dokumenterade rubbet. Från eldborrens idoga snurrande till ballansgången på de hållbara knutarna, som eleverna lärt sig om på tekniken till den delikata grytan och bröden. (Under utvärderingen kom bakgruppen fram till att de något degiga bröden hade kunnat räddas om de gjort dem något tunnare eller haft mera glöd under muurrikan.)

   

   

  Eleverna frågade när vi kom hem om vi inte kunde gå ut oftare. Javisst, sa jag, bara vi kan koppla våra aktiviteter till målen i olika ämnen. Genom elevernas delaktighet kommer det medvetna lärandet ytterligare öka. Nu funderar jag på att inför nästa utedag, göra en mall för planeringen där elverna också får lägga in vilka mål vi arbetar mot när vi är i skogen...

  (0)Kommentera
 • Dags att introducera Excel

  Annika Andersson2021-03-17

  När vi nu åter kommit till det, för varje matteboksupplaga, årliga kapitlet om tabeller och diagram tyckte jag att det var lämpligt och extra kul att introducera excel för eleverna. 

  Av två anledningar lät jag eleverna arbeta två och två (med sin bänkkompis). Dels för att jag upplever att kreativitet och lust påverkas positivt och dels för att elever med behov av anpassningar klarar sig bättre med stöd av kompisen. Genomgång med instruktion gjorde jag som vanligt på en PP som jag visar på skärmen, och som eleverna kan återkomma till på sina laptops genom Teams.

   

  Bild av pp

   

  Eleverna fick börja liksom tidigare gånger, med att fundera ut en lämplig fråga och därefter komma på mellan 5 och 8 svarsalternativ. Därefter fick de en extra lång rast där de fick möjlighet att ställa frågan till övriga elever på skolan. Svaren dokumenterades i en tabell. 

   

  Handskriven tabell 

   

   

  När de kom in från rasten fick de räkna ihop svaren och reflektera över själva intervjuandet. 

  Nästa mattelektion laddade jag upp och förberedde mig noggrant i hur jag skulle instruera. Det är stor risk att elever känner sig stressade när vi gör något för första gången och många får dåligt självförtroende när de känner press. Så steg för steg gick jag igenom hur man skulle lägga in tabellen i excelarket och sen infoga ett lämpligt diagram. 

   

  Elev arbetar med dator

   

  Efter att jag hade visat på projektorn steg för steg, fick eleverna själva prova och det gick faktiskt riktigt bra. Några elever hittade fler funktioner, som tex procent i cirkeldiagrammet. Detta blev ju toppenbra då det just i femman är mycket aktuellt med procent. När tabell och diagram var färdiga, fick eleverna också skriva ner tre frågor som någon skulle kunna ge svar på genom att observera diagrammet. 

   

  Diagram gjort i Excel

   

  Jag observerar hur eleverna i klassen, som är vana dataanvändare, snabbt förstod hur de skulle göra och även utforskade fler möjligheter. De mer kreativa eleverna bytte färger, satte in blommor och bilder i sitt excelark. När allt var klart skickade eleverna sina dokument till mig på teamschatten och vi kunde titta på dem tillsammans på projektorn. Jag reflekterar över den spontanitet och kreativitet som 11-12-åringar släpper lös i ett sånt här sammanhang. En grupp vuxna som fått samma uppgift skulle troligtvis ha klarat av den, men säkert inte dekorerat och upptäckt procentsatser och annat. 

  (0)Kommentera
 • Problemlösning i OneNote

  Erica Jernebring2021-03-17

  Hej!

  Jag arbetar mycket utifrån EPA(enskilt, par, alla) eller APE(alla, par, enskilt) utifrån Göran Svanelids bok "de fem förmågorna i teori och praktik Boken om The Big 5"  Där vi har fokus på 5 fem olika förmågorna analys förmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, begreppslig förmåga och procedurförmåga. En lektion att få in alla dessa förmågor är problemlösning först i helklass(alla) sedan delas jag ut ett nytt matematiskt problem i axelkompis paren och till sist får den enskilda eleven testa att lösa ett matematiskproblem. Lärandeprocess blir optimal då för alla elever.

  Under dessa matematiklektioner arbetar vi i OneNote. Där jag tilldelar eleverna olika matematiska problem i deras matematikmapp i deras egna OneNote. Sedan sitter eleverna två och två(axelkompis) och löser problemuppgifterna gemensamt. Det är viktigt att eleverna både får förklara och skapa förståelse för problemlösningen. Att förklara hur man löser en problem uppgift för en klasskompis skapar djupare förståelse dels för eleven som förklarar, dels för den eleven som får höra förklaringen. Svaren skriver den enskilda eleven på sin egen padda i OneNote.

  Bilden nedan visar ett exempel på matematiskt problem som min åk3 ska få ta del av idag. 

  (0)Kommentera
Visa färre Visar 4 - 6 av 44 Visa fler