Multimodalt med Andersson & Jernebring

Vi är lärare på Knutby skola och jobbar i låg- respektive mellanstadiet. Vi arbetar en hel del med att möta alla elever på den nivå de befinner sig och med de metoder samt arbetssätt som passar dem bäst. När vi på vår skola nu samtidigt läser specialpedagogik för lärande, har vi fått upp ögonen ännu mer för hur viktigt det är att testa olika metoder för att fånga alla elever. Digitala verktyg är för oss en naturlig och självklar del i undervisningen. Vår ambition är att lägga upp blogginlägg ca 3-4 gånger per månad och dessa kommer i huvudsak att vara inspirerade av multimodala verktyg, individuella lärstilar och digital teknik.

 • Tidssparande för dig - tydligt för eleverna

  Annika Andersson2022-02-27

   

  Transparent planering, en mer eller mindre detaljerad plan som syns inte bara för dig själv, kan vara ett sätt att spara tid, energi och gynna elevernas möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar. 

   

  Anteckningar

   

  För några år sedan satt jag hemma och skrev jag mina planeringar på kammaren i mitt spiralblock. När det var dags för lektion punktade jag, med ryggen vänd mot eleverna, upp instruktioner, sidangivelser och annat på white boarden samtidigt som jag berättade vad de skulle göra. Eleverna lyssnade och läste instruktionerna och följde dem förhoppningsvis. Därefter var det bara att sudda ut och göra tavlan ren igen. Ibland hade ju även ytterligare anteckningar kommit till under genomgången och även dessa försvann i samma veva, både från tavlan och ofta även från mitt minne. 

   

  Efter en tid fick vi installerade projektorer i klassrummen och jag upptäckte då att många elever, som annars har svårt att fokusera nu fick det lättare då de hade något att rikta blicken på. Redan när eleverna gjorde sin entré in i klassrummet på morgonen började jag köra you tubeklipp med diverse bakgrunder till harmonisk musik, något som jag har fortsatt med i många år och jag vet att många av oss lärare anammat. Jag insåg här att projektorn inte enbart skulle vara bra till detta utan försökte att hitta fler användningsområden. 

   

   

  Att skapa korta tydliga instruktioner som eleverna kunde se på projektorn var något som jag fick mycket stor hjälp av. Jag började med att jobba med key note, apples app för presentationer, för att senare gå över till Power Point, som jag tyckte var lättare att handskas med särskilt när vi började jobba mer och mer i Office 365. Även om man undervisar för yngre åldrar fungerar instruktioner som visas på projektorn, då man kan använda färdiga bildstöd eller egna foton för att göra instruktionen tydlig. Dessutom går det ju fint att sätta till sin egen röst till instruktionerna. 

   

  Instruktioner bildejting

  Idag har jag insett att det finns många ytterligare vinster med att använda PP i undervisningen. De är inte enbart bra för att tydliggöra instruktioner. Jag använder även PP för att göra dagsplaneringar, arbetsordningar och planer för schemabrytande dagar. Den planering som jag tidigare enbart rafsat ner i spiralblocket får en sammanfattande och tydlig skepnad i PP:n. Ibland kompletterar jag instruktionen, fyller på den eller återanvänder den. Det är också en otrolig vinst att jag direkt kan dela den med kollegor, elever och vårdnadshavare. När elevernas instruktioner ligger uppladdade på Teams kan de gå tillbaka och kolla om och om igen. De kan även återvända till den hemifrån om det behövs.

   

  Under de senaste terminerna med den höga frånvaro till följd av Covid, har det också varit oslagbart att kunna dela PP:n med dagens arbetsuppgifter till de elever som varit hemma. De som varit tillräckligt pigga för att jobba har kunnat hänga med i de olika uppgifterna i den mån de gått att göra på distans. Att kunna dela planeringar för schemabrytande dagar kan också vara ovärdeligt för den elev som behöver komma till skolan förberedd på dagen, som annars kan bli en stor utmaning.

   

   

  Sammanfattningsvis menar jag att den genomtänkta planeringen som jag delar, är transparent och kan ses av elever, kollegor och vårdnadshavare som på olika sätt kan dra nytta av den. Dessutom ger det mig en minskad arbetsbörda, dels genom att jag inte behöver skriva på tavlan, utan kan stå med ansiktet mot klassen och ge instruktionen medan de håller uppmärksamheten mot mig och mina instruktioner på tavlan.  Jag tar god tid på mig att tänka igenom det jag har skrivit på PP:n och väga in olika scenarier så  känner mig väl förberedd på varje lektion, med vetskap om att PP:n finns där som min förlängda arm. När vi sätter igång att arbeta efter instruktionen kommer de elever som inte hört min instruktion kunna se/höra den igen och igen, eller gå till en kompis som kan tala om vad det står. 

   

  Instruktion

   

  Jag upplever att eleverna som blir vana vid att kunna ta dela av mina digitala instruktioner, lektionsupplägg och planeringar i förväg och under arbetet ges förutsättningar att  utveckla sitt eget ansvar, och gör det också. När eleverna kan läsa eller lyssna på instruktioner om och om igen finns förutsättningar att lyckas med arbetet. Att känna sig trygg med vad man ska göra gynnar elevernas förmåga att utveckla sitt ansvarstagande, självständighet och utveckling. Alltså tydligt för mig, tydligt för eleverna.

  (0)Kommentera
 • Närvarande på distans

  Annika Andersson2022-02-08

  Nu har vi under en treveckorsperiod tampas med hög frånvaro i klassen. Många har varit hemma som en följd av familjekarantän och andra har varit sjuka själva. 5–6 elever har varit hemma i omgångar under de här veckorna. Eftersom man redan i inledningen av frånvaron kan konstatera att eleven kommer att bli hemma minst en vecka, skulle det innebära ett stort glapp i undervisningen. Därför har jag kört undervisning på distans med de hemmavarande, pigga eleverna.

   

  Dagordning

   

  Varje morgon har vi inlett med en morgonsamling 8.30 på Teams, före ordinarie skolstart. Där har jag gjort en tydlig planering för dagens uppgifter, samt lagt upp instruktioner, länkar och annat som eleverna behöver för att jobba. I min klass har jag tidigare koll på att alla har tillgång till dator eller surfplatta hemma. De som gärna vill låna en dator har fått göra det. Användarnamn och lösenord känner eleverna till var de hittar, och de är sedan länge vana att logga in på kommunens skolportal hemifrån. Genom skolportalen kommer de sedan in på många olika plattformar, Office 365, inläsningstjänst, NE med mera.

   

   Morgonsamling

   

  När vi har vårt morgonmöte bjuder jag också in eleverna till att vara med på de genomgångar som jag har under dagen. Eftersom jag i stort sett alltid använder Power Point som jag visar på projektorn för klassen, blir det lätt att bara dela skärm så även de där hemma kan se medan de hör mig förklara.

  Att jobba hemifrån kan ställa stora krav på ansvar och arbetsförmågan sätts på prov när man ska ta sig vidare från en uppgift till en annan. Därför kopplar jag ofta ihop eleverna i par eller mindre grupper. Jag ber sen en elev i varje grupp ringa upp övriga på chatten. Om bara 2–3 elever jobbar hemifrån låter jag teamsmötet vara hela dagen, så att de kan gå ut och in. Att jobba tillsammans innebär också att eleverna kan stötta varandra, förhöra varandra och samarbeta i olika uppgifter.

   

  elev arbetar hemifrån

   

  I chatten kan de skriva eller ringa mig, och jag kan svara på de frågor de har. Där skickar de oftast också de uppgifter jag bett dem göra. Oftast lämnar de in sina arbeten i Word dokument, men det händer också att det har skrivit för hand eller gjort bilduppgifter som de då fotar och skickar.

  Att eleverna deltar i verksamheten, både kunskapsmässigt och socialt innebär dels en vinst då de inte behöver känna att de hamnar utanför det sociala sammanhanget, dels att de kommer tillbaka utan att känna att de har missat en massa uppgifter och instruktioner, utan fortfarande är på banan och kan hoppa in i arbetet precis som sina kompisar som varit i skolan under perioden.

  När nu i stort sett hela klassen varit hemma i omgångar, kan jag konstatera att vi lyckats hålla i gång både elever i skolan och hemifrån, så att kunskapsglappet inte alls är så stort. Om jag ska väga in någon nackdel i detta flexibla arbete, så är det att det kan bli ett merarbete för läraren, då man ska hinna ha möten och kanske checka av teamschatten, efter elever som behöver hjälp hemifrån. Om man som jag gärna jobbar med Power Points och gör förberedelser och instruktioner där, så blir det inte så mycket merarbete med själva lektionerna. Dessutom tvingar det mig att tänka igenom dagen och vara väl förberedd, vilket bara göra mig till en bättre lärare.

  (0)Kommentera
 • 6:ornas Partivecka - fullt med värdeskapande

  Annika Andersson2021-11-24

  När jag för ett antal veckor sedan berättade för min sexa att vi skulle ha en demokrativecka på skolan kom eleverna med idén om att bilda egna partier. Vi hade tidigare pratat om riksdag, regering och politik. Jag försöker verkligen vara bejakande till elevernas viljor och önskemål, i den mån det är möjligt och det här var ju ett mycket passande projekt, särskilt med tanke på att jag hade planerat att vi skulle jobba med argumenterande tal och texter under terminen. Check på den.

  partisymbolerna

   

  Några veckor efter att idén kläckts delade jag in eleverna i grupper, där jag noga vägt deras individuella förmågor och kompetenser för att göra de anpassningar som behövts för att alla skulle klara uppdraget. Väl i sina grupper/partier var det dags att fundera över vad man skulle kunna argumentera för. Vi började med en brainstorm med hela klassen, där vi slängde ur oss olika åsikter som man skulle kunna driva på en skola. 

   

  Instruktioner

   

  Eleverna fick fundera över vilken målgrupp på skolan de skulle inrikta sig på och vilken vision de hade. Två partier kom att fokusera på skolmaten, ett på miljön, ett på djur i klassrummet/djurens dag och ett parit drev ett arbete mot mobbing. Så började arbetet med partiprogram, partinamn, logga. Eleverna gjorde egna miniundersökningar på skolan för att skapa sig ett underlag. De pratade med vaktmästare, bespisningspersonal, rektor m.m. för att samla kunskap om de eventuella insatserna skulle vara möjliga att genomföra. Nu påbörjades även arbetet med att sätta upp affischer, banderoller och flygblad. Allt detta hade eleverna jobbat med redan veckan inför demokrativeckan. Och när måndagen kom var de i startgroparna för att få sätta upp affischer banderoller och flygblad.

  affischer

  Affischer, banderoller och flygblad producerades.

  Då veckan inleddes gjorde eleverna sig beredda för sina presentationer. Dessa hade eleverna förberett med ett tal som de uppförde i varje klass på skolan. Där fick åhörarna också ställa frågor till partierna. De lämnade också efter sig en affisch med sin logga på, så att de åhörande klasserna skulle komma ihåg vilket parti de hört på. Efter det var det dags för partiutfrågning, med rektorn som utfrågare. Eleverna hade fått förbereda sig genom att ta del av frågorna i förväg. Utfrågningarna spelades in och visades i klassrummet på onsdagen, så att ingen skulle glömma partiernas ståndpunkter inför valet kommande fredag. Torsdagens koppling till partierna var korta jinglar som eleverna skapat för att puffa för sitt parti. Även dessa visades upp på projektorn i klassrummen under torsdagen.

   

  Partiutfrågning av rektorn

   Utfrågning av rektor.

  På veckans sista dag var det så den stora omröstningen. Köerna ringlade långa på första rasten. Valdeltagandet från både vuxna och elever på skolan var i stort sett 100-procentigt. Samtliga elever hade fått en liten remsa (som vi klippt från klasslistan). Denna fick representera deras röstkort och ID-handling. Någon klass hade tom gjort egna ID-kort med bild. Kring röstbåset hade partierna laddat med reklamblad för att försöka påverka in till sista stund. När de röstande visat röstkort blev de tilldelade en valsedel för att sen gå in bakom en skärm och kryssa i ”rätt” ruta och sedan lägga valsedeln i i lådan. Därefter tog väntan vid. Det blev helg och vi fick vänta ända tills på måndagen för att få veta valresultatet.

   

  På måndag morgon sammanställdes rösterna och en livesänd valvaka sändes via Teams från väntande partimedlemmarnas klassrum. Alla klasser bjöds på fika samtidigt som partimedlemmarna samtidigt sysselsatte sig med att fundera över hur de skulle kunna fortsätta sitt arbete efter valet, oavsett vinst eller förlust. Vi vuxna på skola såg potentialen att få stor hjälp både med matsvinn, miljöarbete och värdegrundsarbete. Bortsett från det inflytande och stöd som dessa elever kommer att kunna ge skolan under sitt sista år på skolan, har de också inspirerat och motiverat de yngre elever och visat att man kan påverka.

  valet

   Kön ringlade lång när det var dags för val.

  Ja, det gick mycket tid och energi åt till detta projekt. Det skedde dessutom i samband med att de muntliga proven i svenska genomfördes, men oj så många kunskapskrav och centrala innehåll vi fick in i detta projekt. Vi kan efter detta pricka av en gedigen rad punkter ur kursplanen i svenska, samhällskunskap, bild och för några matte. För att eleverna själva skulle få koppla projektet till sitt lärande, fick de själva lägga in sin Power Pointpresentation i unikum. Tillsammans kopplade vi sen målen. Det var kul att se vilken bra koll de hade på vilka mål de jobbat mot.

   

  Bortsett från kursplanerna har eleverna tränat sin kreativitet, entreprenörsanda och sitt elevansvar ytterligare. Som en bonus har de också fått mycket beröm av övriga lärare på skolan och många beundrande blicka från de yngre eleverna.

   vinnarna hyllas

   Vinnande parti hyllas.

  (1)Kommentera
Visar 1 - 3 av 49 Visa fler