När du vill höra vad alla har att säga

Maja Back Lakic26 maj 2019

App för att spela in röster 

När det kommer till bedömning av muntliga förmågor så kan det vara svårt att hinna med att lyssna på alla elever. Jag har ofta gruppdiskussioner i mitt klassrum, men de blir inte bedömda utan handlar om att lära av och med varandra. Men naturligtvis så vill jag och behöver jag även veta vad de faktiskt kan. Enklast så samlar man inte detta material genom att eleverna får en uppgift som de ska lösa i grupp och spela in med hjälp av appen ”Röstmemon” på iPaden. (De flesta mobiler har liknande funktioner!)

 

Mina nior har läst och sett en filmatisering av novellen ”Elixir”. Efler det fick de sprida ut sig över skolan (ute, i grupprum, kapprum, förråd och i klassrummet) och spela in sitt samtal (max 20 min) om novellen/novellfilmen. De hade med sig följande frågeställningar: 

Vad fick ni veta?

Vad fick ni inte veta?

Vad gillade du?

Vad gillade du inte? 

 

Skicka filer 

Svårare än så behöver det inte vara. Samtalens längd varierade mellan 4 och 14 minuter. När de var klara så fick de ”airdropa” sina samtal till min lärar-iPad och jag kan nu sitta i lugn och ro (utomhus i det gröna) och lyssna på ALLA i klassen. 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)