Formativ bedömning av skriftlig framställning

Maja Back Lakic30 november 2020

Varför skjuter man alltid upp allting? Jo, för att det är mänskligt. Nu går det dock inte längre utan idag måste jag börja med bedömningen inför betygen. Eller jo, en liten stund till går det att skjuta upp genom att skriva ett blogginlägg! 

Men jag tänkte rättfärdiga detta prokrastinerande med att dela med mig av lite formativa kommentarer som jag förberett inför bedömningen. Jag kommer säkert att ändra lite i dem under rättningens gång, för det brukar jag, men så här ser dem ut just nu. Kommentarerna är formulerade till mina sjuor som skrivit beskrivande texter på engelskan. 

Här kommer därför min mall för bedömningen. 

OBS! Betygen E, C och A skriver jag inte till dem utan det är bara rubriker i min mall som jag klipper och klistrar från. 

 

E

Du kan formulera dig skriftligt på ett sådant sätt så man förstår vad du menar. Grammatiken blir oftast rätt och det hänger ihop ganska bra.

Du behöver utöka ditt ordförråd för att kunna variera dig mer. Öva in ord och fraser som gör att du kan binda ihop och göra längre meningar med ord som som ”because” och ”like”. Läs, titta på serier med engelsk text och träna på dina glosor.

Många meningar börjar på samma sätt. Ändra ordföljden. Ibland kan det passa att sätta ihop meningar. Du kan använda uttryck som ”first of all” och ”as well as that” för att skapa variation. 

 

C

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig ganska varierat. Det blir för det mesta rätt, och även om det blir fel så förstår man vad du menar. 

Försök att variera hur du börjar meningar. För att kunna göra det behöver du öva in ord och fraser som gör att du kan binda ihop meningar och stycken som ”first of all”, ”in addition”, ”moreover”, ”as well as that” och ”therefore”.

Du behöver också utöka ditt ordförråd. Läs, titta på serier med engelsk text och träna på dina glosor. Hitta också synonymer för ordet ”but”, som ”however”.

Man ska förstå texten även om man inte läst samma instruktion som du. Försök också att tänka på vem ska läsa texten. Ska en kompis, lärare eller politiker läsa den? Det påverkar hur man ska skriva. 

 

A 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig på ett varierat sätt. Du är säker på grammatiken, och kan rätta dig själv om det blir fel. Du har ett stort ordförråd. 

Utveckla ordförrådet ytterligare genom att konsumera olika media och litteratur på engelska. 

Utveckla dina resonemang genom att använda sambandsord som ”undoubtedly”, ”obviously”, ”besides”, ”nevertheless” och ”furthermore”.   

Undvik att skriva som man pratar och att använda förkortningar. Olika mottagare och sammanhang kräver ju olika typer av språk.  

 

Efter att jag skickat tillbaka texten med kommentaren så klickar jag i kunskapskraven i Unikum. Där kan eleverna se hur jag bedömer att de ligger till. 

  

Nu har jag hjälpt mig själv genom att snabba på processen med att skriva formativa kommentarer. Min förhoppning är att det kanske även hjälper någon annan stressad lärare som är lite ovillig att tag i rättning och betygssättning. Men nu går det inte att undvika längre, 7Bs texter - here I come.   

 

PS. Ni får gärna dela med er av några snygga formlueringar i kommentarerna! 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)