NE.se

Elina Lundberg8 maj 2020

 

Hej!  

Jag gillar att variera min undervisning för att nå alla elever. I variationen gillar jag både att jobba på olika sätt tillsammans med eleverna, men också att variera mellan digitalt och fysiskt läromedel. Eftersom vi har den lyxen att ha en halv klassuppsättning datorer i varje klassrum har vi stora möjligheter att jobba digitalt. Om jag vill ha datorer till alla elever är det bara att låna från en annan klass, perfekt! I biologin jobbar vi just nu med växter. Vi har läst om växter, gjort fältstudier och mycket annat. För att sammanfatta och avsluta jobbar vi på NE.se. Där finns både text, quiz och filmer.  

 

C:\Users\elilun9\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\EC6FAA90.tmp 

 

C:\Users\elilun9\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\769CBF1E.tmp 

C:\Users\elilun9\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\22D258DC.tmp 

C:\Users\elilun9\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C9051F4A.tmp 

 

Har ni testat än?  

 

/Elina  

 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)