Effektiv undervisning – som passar alla. Går det?

Elina Lundberg16 april 2020

Hej alla!  

Hoppas ni hunnit samla lite energi under påsklovet. Hos oss var det några tunga veckor innan lovet med många kollegor sjuka, så lovet var onekligen välbehövt för mig.  

För mig är det väldigt viktigt att hinna reflektera över min undervisning, mina val av metoder, lektionsinnehåll, relationer (både i klassen och med föräldrar), min och mina kollegors arbetssituation och mycket annat. I en tid som denna har detta kanske inte prioriterats av mig, detta har jag istället använt lite av min förtroendetid av under lovet för att reflektera ikapp. (Visst är det ju fantastiskt att vi har så mycket tid vi kan styra över själva?!)   

En sak jag funderat mycket över i denna tid är; hur fortsätter jag se jag till att alla elever tillgodoser sig ämnesinnehåll (trots att många elever varit borta under långa perioder och både resurser och specialpedagog fått hoppa in på andra ställen än i klassrummet tillsammans med mig).  

Dessutom funderar jag över hur jag kan fortsätta utveckla min undervisning för alla, där alla elever behöver utmanas, oavsett hur långt de kommit i sitt lärande. Som stöd för mitt reflekterande har jag dammat av dessa tre böcker igen: