Invigning av Uppsala kommuns forsknings- och utvecklingsmiljöer

Olle Nordberg10 februari 2020

Efter mer än två års intensivt arbete invigdes under festliga former Uppsala kommuns nya satsning på forskningsmiljöer. Arbetet är en del av den nationella försöksverksamheten kring praktiknära forskning ULF (Utbildning - Lärande - Forskning). ULF syftar till att utveckla kontaktytor och infrastruktur mellan skolans praktik och universitetets utbildningsvetenskapliga forskning. Försöksverksamheten initierades på nationell nivå av Elisabet Nihlfors som också var en av talarna under kvällen.

När jag gick "adjunktåret" i den gamla gymnasielärarutbildningen för en herrans massa år sen diskuterade vi då och då klyftan – av typen Helvetesgapet – som fanns mellan forskning om skolan och dess faktiska verksamhet. Detta var en fråga som framstod som både äldre än hedenhös och som omöjlig att lösa. I lärarrummen skrockades det över hur verklighetsfrånvända forskarna var och vid universitetet var det samma sak – fast tvärtom då: verksamma lärare har ingen aning om teori och forskning. (Och nog har jag stött på den inställningen ibland under mina år i skolor - och vid akademin.) Med den nya satsningen på forskningsmiljöer där den bärande tanken är att forskningen ska utvecklas ur de frågor professionen formulerar kan denna klyfta mellan skolforskning och skolpraktik inte bara överbryggas. Ur den forna avgrunden finns nu även helt nya och ganska fantastiska möjligheter för ett nytt forskningslandskap med lärandet i centrum att växa upp och ta form.

Invigningen hölls i Tiundaskolans matsal vid foten av den mäktiga läktaren av limmat trä. Den inbjudna publiken, bestående av lektorer, FOU-lärare, kommunala beslutsfattare, universitetsforskare från både Stockholm och Uppsala, serverades inledningsvis delikata snittar och ett invigningstal av kommunens koordinator bakom den här satsningen: Olle Bergh. Bergh, som gav sin syn på arbetet som varit och det som nu skulle komma, liknade invigningen av forskningsmiljöerna vid en taklagsfest: "Vi har nu en uppreglad stomme och vi har koll på att nödvändig infrastruktur finns. Likväl som man till husbygget behöver koppla på vatten och el så behöver våra forsknings- och utvecklingsprojekt kopplas samman med vårt systematiska kvalitetsarbete och våra olika nätverk för spridning", och förklarade vidare att ULF-medlen och de rika och konstruktiva kontakter som byggts upp med Uppsala universitet möjliggjort det hela.

Därefter avlöste talarna varandra. Först ut var utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund som uttryckte sig minst lika entusiastiskt om samarbetet mellan kommun och universitet som Bergh och såg många stora möjligheter och förtjänster i satsningen. Inte minst för kommunens alla skolelever. Efter det presenterade fyra av kommunens handledande lektorer hur strukturen för forskningsmiljöerna är uppbyggd – och gav några smakprov på arbete som redan inletts.

Henrik Edgren, prefekt vid EDU, talade därefter om vikten av praktiknära forskning ur universitetsvärldens perspektiv och gav exempel från satsningen med partnerskolor som resulterat i flera relevanta forskningsprojekt i samarbete med professionen. Sist ut bland talarna var Elisabeth Nihlfors, ständig sekreterare i den nationella samordningsgruppen för ULF – och en av initiativtagarna till hela den statliga satsningen. Nihlfors talade inspirerat om de möjligheter som ULF innebär på generell nivå och för Uppsala specifikt. Hon lyfte särskilt fram möjligheterna för universitetets lärarstudenter att utvecklas i de nya forskningsmiljöerna.

Efter skålar och tal bjöds gästerna på en konstvandring på skolan med de tre eminenta guiderna Thea, Fanny och Pauline – alla tiundaelever i årskurs 9. Mycket uppskattat!

När vi gick hemåt var det med steg fulla av energi och tillförsikt. Det blir spännande det här!

(0)Kommentera

Kommentarer(0)