Undervisning

Pedagogik för särskilt begåvade barn och elever utgår från att de uppmärksammas och möts med förståelse för de behov de har. För att de ska uppleva förskolan och skolan positivt är det viktigt att de ges möjlighet till stimulans och utveckling.  De pedagogiska verktyg och metoder som rekommenderas för skolan kan sammanfattas med ledorden Acceleration, Berikning och Coachning. I vissa avseenden är detta applicerbart också på förskolan.

  • Läs mer om pedagogik för särskilt begåvade elever här
  • Skolverkets stödmaterial Särskilt begåvade elever hittar du här


Texter och tips som gäller förskolan

Länkar till organisationer och nätverk

 

 

 

Pedagogik för särskilt begåvade barn och elever utgår från att de uppmärksammas och möts med förståelse för de behov de har. För att de ska uppleva förskolan och skolan positivt är det viktigt att de ges möjlighet till stimulans och utveckling.  De pedagogiska verktyg och metoder som rekommenderas för skolan kan sammanfattas med ledorden Acceleration, Berikning och Coachning. I vissa avseenden är detta applicerbart också på förskolan.

  • Läs mer om pedagogik för särskilt begåvade elever här
  • Skolverkets stödmaterial Särskilt begåvade elever hittar du här

SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016" 


Texter och tips som gäller förskolan

Länkar till organisationer och nätverk

 

Uppdaterad: