Särskilt begåvade

”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas” – John Lancaster Spalding

UTBILDNING SÄRSKILD BEGÅVNING

Ett trettiotal lärare av Uppsala grundskollärare gick läsåret 18/19 utbildningen Särskild begåvning i undervisningspraktik och forskning

Kursen kommer att ges även läsåret 20/21, håll utkik här för anmälningslänk.  Du kan läsa mer om kursen här.