Särskild begåvning

”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas” – John Lancaster Spalding

masma51306.jpg

Särskilt begåvade barn och elever har behov av ett bemötande som präglas av respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2020). 

Särskilt begåvade barn och elever behöver utmaningar i undervisning med grund i pedagogiskt A-B-C. Det står för acceleration, berikning och coachning.   

Uppsala kommuns arbetsgrupp kring särskild begåvning berättar mer i föreläsningen nedan. 

 

Handlingsplan

Uppsala kommun utformade en handlingsplan 2016. Denna uppdaterades 2021 och finns tillgänglig på Barn- och elevhälsans hemsida. Läs handlingsplanen här. (PDF, 558 KB)

Aktuellt arbete

  • En utbildningsserie kommer att genomföras för rektorer i förskolan. 
  • En föreläsningsserie/workshops kommer att erbjudas skolorna. 

Centrala teamets arbetsgrupp

I Centrala teamet, avdelning Barn- och elevhälsan, finns kommunens arbetsgrupp som är inriktad på särskild begåvning. Arbetsgruppen har kompetens från förskola till gymnasium.
Arbetsgruppen erbjuder skolor:

  • handledning och fortbildning kring differentierad undervisning och pedagogiskt ABC 
  • fortbildning kring särskild begåvning 
  • stöd kring anpassningar av skolmiljön 
  • workshop om specifika verktyg och arbetssätt 

Önskar du komma i kontakt med arbetsgruppen kontakta någon av nedanstående personer:  

Förskola: larry.rollag@uppsala.se 

Grundskola: kristina.alricson@uppsala.se 

Gymnasiet: asa.bonin@uppsala.se  

Har du som pedagog önskemål om handledning kring en specifik elev eller funderingar kring särskild begåvning och differentierad undervisning, är du välkommen att skicka in en beställning om stöd. Mer information om särskild begåvning och beställningsblankett finns på Barn- och elevhälsans hemsida. 

Referenser: 
Liljedahl. M. (2017) Särskilt begåvade elever. Pedagogens utmaning och möjlighet Gothia Fortbildning​ 
​ 
Liljedahl. M. (2018) Särskilt begåvade barn. Förskolans utmaning och möjlighet Gothia Fortbildning​ 
 
 
Länk till Skolverkets studiepaket kring särskilt begåvade elever
 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Särskild begåvning