Vinnare 2019 Tomas Rylander

Sofia Tongring13 februari 2020

Vinnare av skolledarpriset 2019 är Tomas Rylander – rektor på Valsätraskolan och Ekuddenskolan

Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

"Tomas är ett unikum som rektor och skol­ledare. Han är en mycket närvarande och engagerad ledare som alltid tar sig tid för elever och personal. Tomas leder verksamheten på Valsätra­ skolan på ett strukturerat sätt. Elevernas måluppfyllelse står i fokus och allt arbete strävar mot ökad måluppfyllelse. Han har regelbunden dialog och uppföljning med pedagogerna. Det ger honom suverän kun­skap om hur det går för skolans elever och vilka som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Tomas ser till att priori­tera och stötta pedagogerna i arbetet med dessa elever, för att alla ska nå målen. Elever, personal och föräldrar känner att Tomas alltid försöker få med alla på det gemensamma tåget."

Läs mer om pristagaren

(0)Kommentera

Kommentarer(0)