Skolledarpriset

 • Vinnare 2020 Maria Erlandsson

  Kommunikation2020-12-04

  Att leda en förskola mitt i en brinnande pandemi är en utmaning. Men tillsammans med sina medarbetare fokuserar Maria Erlandsson hela tiden på att hitta lösningar och att pröva nya arbetssätt.

  – Vi är ett sammansvetsat gäng och vi känner en otrolig tacksamhet för allt som trots allt fungerar. Vi har ett arbete att gå till, vi får jobba tillsammans och vi får träffa våra fantastiska förskolebarn, säger Maria Erlandsson, rektor för Börjans förskola och Uppsala kommuns pedagogiska ledare 2020.

  Den här veckan delade Utbildningsnämnden årets pedagogiska ledarskapspris. I år gick det till Maria Erlandsson som är rektor på personalkooperativet Börjans förskola. I vanliga fall överraskas pristagarna på sin arbetsplats. Representant från nämnden är på plats med blommor och pristagaren hyllas av sina kollegor med applåder och en och annan tårtbit.  I år satte pandemin stopp för denna tillställning och i stället fick firandet bli digitalt.

  Nämndordförande vinkade i skärmen

  När det var dags att överraska Maria så var det kollegorna som fick arrangera det hela. De lurade helt enkelt Maria och bad om att få tio minuter från ett personalmöte för att presentera ett nytt spännande arbetssätt. Nyfiken och redo för en ny utmaning gick Maria in i rummet. Där möttes hon av en bricka med champagneglas, cider och på datorns skärm såg hon en glad Helena Hedman Skoglund vinka, Utbildningsnämndens ordförande.

  – Jag blev helt paff och satte mig framför skärmen och vinkade tillbaka. När Helena berättade att jag hade vunnit årets pedagogiska ledarskapspris förstod jag först ingenting. Sen sa hon att det var mina kollegor som hade nominerat mig och då blev jag varm i mitt hjärta. Vi är ett sammansvetsat, kärleksfullt team och det är ett otroligt privilegium att få leda dessa pedagoger och att vi tillsammans får bygga en framtid med våra fina barn, säger hon.

  Hur är du som chef?

  – Jag tror inte på hierarki utan det handlar om att jobbar tillsammans i en miljö där det är ok att misslyckas bara man reflekterar över det. Vi är som ett pussel där alla delar behövs och är lika värdefulla men vi har olika funktioner. 

  För mig är det inte så viktigt att just jag är chef. Men det är viktigt att leda, påverka och göra skillnad. Om mina medarbetare är upptagna med planeringstid så kan jag utan tvekan skura toaletterna under tiden. Om det innebär att de får bättre förutsättningar för sitt arbete.

  Varför tror du att du fick priset?

  – Vi har tillsammans byggt en kärleksfull kultur som genomsyrar hela verksamheten. Det är en kultur som inte bara pratar om hur vi ska vara som förebilder utan verkligen förankrar det i vårt dagliga arbete. Man kan inte låtsas för barn - dom ser igenom allt. Så det är viktigt att vi är äkta och medvetna om våra egna värderingar och förhållningssätt.

  I år är inget sig riktigt likt – hur hanterar du det faktum att vi lever i en pandemi?

  – Oj, det har verkligen inte varit sig likt. Men jag tycker ändå att vi har fått med oss nya insikter och hittat lösningar på olika problem. Vi har även fokuserat mycket på vad vi är tacksamma för trots pandemin. Att vi har ett jobb att gå till, vi får jobba tillsammans och träffa våra fantastiska förskolebarn.

  På vår förskola har vi många traditioner som bygger på gemenskap med våra familjer, till exempel föräldrafika och andra träffar. Nu har vi inte kunnat genomföra fysiska träffar så vi har löst det på andra sätt. Exempelvis har vi en app som föräldrarna använder och där vi kan kommunicera med varandra.

  Vid ett tillfälle fick barnen med sig en tygpåse med en burk pepparkakor, en bok och ett brev från oss. Vi uppmuntrade familjerna att läsa tillsammans och sen skicka ett brev tillbaka där de berättade vilka intressen deras barn har som vi sedan kunde arbeta vidare med på förskola tillsammans med barnen

  I år fick du Utbildningsnämndens pedagogiska ledarskapspris, vad vill du hälsa till alla andra ledare inom förskola och skola?

  – Våga använda kärlek som ett verktyg i ditt ledarskap för alla behöver vi det, stora som små, speciellt i den tid vi lever i just nu. Håll i och håll ut!

  Motiveringen till priset

  Ur motiveringen från medarbetare på förskolan som ligger till grund för utmärkelsen:

  ”För oss är det en självklarhet att Maria Erlandsson borde vinna pedagogiska priset i ledarskap. Maria gör så otroligt mycket för oss pedagoger, föräldrar men framför allt barnen. Genom fortbildning, en evig tilltro till vår förmåga och kärlek lyfter hon oss vuxna, så att vi ska vara de absolut bästa versionerna av oss själva för att forma kommande generationer. Hon har implementerat tydliga ramar för att utveckla vår verksamhet, där vi kontinuerligt arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete, kritiskt granskar våra dokumentationer och utvärderar samt utvecklar våra lärmiljöer för att ständigt eftersträva en likvärdig förskola. Hon tvekar inte att ställa de där besvärliga pedagogiska frågorna för att vi hela tiden ska ta oss framåt. Maria trycker alltid på värdet av att om vi bygger barnen inifrån och ut, och fokuserar på den personliga utvecklingen hos varje barn så kommer vi forma barn som är trygga, empatiska och kärleksfulla. Hon brukar säga till oss pedagoger att om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Maria lever, andas och är Börjans förskola.”

  Pedagogiska priserna delas ut till:

  • Årets pedagogiska ledare
  • Förskolan
  • Grundskolan
  • Gymnasiet

  Läs mer om de pedagogiska priserna 2020

   

  (0)Kommentera
 • Vinnare 2019 Tomas Rylander

  Sofia Tongring2020-02-13

  Vinnare av skolledarpriset 2019 är Tomas Rylander – rektor på Valsätraskolan och Ekuddenskolan

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Tomas är ett unikum som rektor och skol­ledare. Han är en mycket närvarande och engagerad ledare som alltid tar sig tid för elever och personal. Tomas leder verksamheten på Valsätra­ skolan på ett strukturerat sätt. Elevernas måluppfyllelse står i fokus och allt arbete strävar mot ökad måluppfyllelse. Han har regelbunden dialog och uppföljning med pedagogerna. Det ger honom suverän kun­skap om hur det går för skolans elever och vilka som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Tomas ser till att priori­tera och stötta pedagogerna i arbetet med dessa elever, för att alla ska nå målen. Elever, personal och föräldrar känner att Tomas alltid försöker få med alla på det gemensamma tåget."

  Läs mer om pristagaren

  (0)Kommentera
 • Vinnare 2018 Johanna Wallin

  Sara Lundberg2019-01-16

  Johanna Wallin

  Motivering från den medarbetare som ligger till grund för nomineringen: 
  ”Vår rektor Johanna har skapat en tydlig organisationsstruktur där elevernas inlärning och trygghet står i fokus. Hon har drivit att vi pedagoger tillsammans med ledningen har utarbetat gemensamma skoldokument. Dessa dokument främjar en samsyn på skolan, hur vi alla ser och stöttar eleverna i deras måluppfyllelse samt konkreta delar kring vad som förväntas av oss medarbetare och hur vi ska agera i olika situationer.  

  Vi har även under Johannas handlingskraftiga ledning utarbetat arbetssätt som främjar fokus på de nationella målen i arbetet med eleverna. Mycket tid läggs på att systematiskt analysera elevernas resultat, ett arbete som utvärderas kontinuerligt för att de ska kunna nå sin maximala kapacitet samtidigt som vi ökar kvaliteten på undervisningen ytterligare. Arbetet med skolans utbildningsbeskrivning, ett av våra gemensamma skoldokument, har pågått under innevarande läsår – ett levande dokument för att få till likvärdig undervisning och bedömning för alla elever.

  Under innevarande läsår har Johanna startat upp ett mellanstadium på Sverkerskolan som successivt ska växa upp underifrån till ett högstadium, med målet att vi ska bli en F-9-skola. Att tredubbla en skola på några få år kräver en engagerad ledare som kan hålla många bollar i luften samtidigt. Under denna förändringsresa har Johanna visat att hon litar på oss medarbetare, hon har sett och stärkt oss i våra roller samt implementerat en samsyn – samtidigt som verksamheten är ständigt växande med alla de utmaningar och möjligheter som det för med sig.

  Johanna är en rektor i ständig rörelse, både bokstavligt och med målet inställt på att hela tiden förbättra och utveckla Sverkerskolan inom alla områden – lärmiljöer, elevers måluppfyllelse och stärkta pedagoger.”

  Tillägg från Caroline Hoffstedt, utbildningsnämndens ordförande, och utbildningsnämndens tillträdande ordförande, Helena Hedman Skoglund:

  ”Johanna är en förebild för ledare både inom skolan och andra typer av verksamheter på det sätt som hon demonstrerar en helhetsförståelse kring sitt ansvarsfulla uppdrag. Att vara skolledare är en mångfacetterad uppgift som kanske aldrig har varit mer komplicerad än vad den är idag. Skolan är utsatt för ett ständigt förändringstryck såväl inifrån som utifrån. Komplexitet inom utbildning, lärande och arbetsmarknad ökar som aldrig förr. Det kräver kompetenta och tydliga ledare som Johanna som är engagerade och modiga när det gäller förändrings- och utvecklingsarbete.

  I sitt ledarskap lyckas Johanna få med sig sina medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar mot ökad kvalitet och likvärdighet i undervisning och bedömning för att höja elevers måluppfyllelse oavsett bakgrund och förutsättningar. Som stöd har hon och övriga rektorer det gemensamma utvecklingsarbete som pågår inom kommunala grundskolor i Uppsala kring tillgängliga lärmiljöer, digitalisering och formativ bedömning.

  Vi som jobbar med utbildning inom kommunen har ett gemensamt ansvar för att förbereda våra barn och elever på utmaningar och möjligheter i vårt globaliserade, snabbföränderliga digitala kunskapssamhälle med relevant skolutveckling. Omkring 2/3 av barn som börjar lågstadiet nu förväntas komma jobba med yrken som inte ens finns idag. Det förutsätter att vi förbereder dem med kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som är flexibla och tidlösa – något som framåtblickande skolledare som Johanna proaktivt bidrar till att förverkliga.”

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 3