Vinnare 2019 Oscar Hagberg

Sofia Tongring13 februari 2020

Vinnare av gymnasiepedagogpriset 2019 är Oscar Hagberg – lärare på Jensen gymnasium

Ur motiveringen från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

"Oscar Hagberg är en lärare med stort engage­mang för alla elever, oavsett bakgrund och eventuella svårigheter. Han utmanar varje individ på ett mycket positivt och självförtroendestärkande sätt genom att vara flexibel och villig att anpassa. Under lektionerna jobbar Oscar för att nå alla elever och han skapar på så sätt förtro­ende, bra stämning och god arbetsro. Han vet hur lektionerna ska se ut för att eleverna ska behålla fokus och vara produktiva. Oscar är alltid lugn och förklarar nya begrepp och uppgifter på ett nyanserat sätt där alla förstår. Han ger bra exempel som man kan relatera till vardagen, så att man förstår extra bra."

Läs mer om pristagaren

(0)Kommentera

Kommentarer(0)