Vinnare 2018 Daniel Andersson

Sara Lundberg16 januari 2019

Daniell Andersson

Motivering från den elev som ligger till grund för nomineringen:
”Daniel är den lärare som jag tycker mest om för att han undervisar på ett väldigt bra sätt. Han har lärt oss många saker.
Han har lärt mig svenska språket och grammatiken som är väldigt viktig för mig. Han är alltid en positiv person. Han är den bästa lärare som jag har haft i Sverige.  Daniel har hjälpt mig fruktansvärt mycket med att utvecklas och nå mina mål.  Han har kämpat och slitit hårt för att jag ska kunna klara kursen. Han tar hand om sina elever som sina egna barn.”

Tillägg från Sverker Åslund, ordförande i utbildningsnämndens gymnasieutskott:

”Daniel är en av många engagerade, yrkesskickliga lärare i Uppsala kommun som verkligen ser eleverna som individer utöver det vanliga, vilket är synnerligen viktigt när man arbetar med språkintroduktion för och med ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige.

Det finns dokumenterat att de lärare som medvetet söker sig till den här typen av program gör det eftersom de tycker att de får så otroligt mycket tillbaka, och att de har en relation till eleverna som de inte hittar någon annanstans. Dessutom är komplexiteten i lärartjänsten, där många delar samverkar, större eftersom lärarna utgör den förlängda handen som hjälper eleverna in i det svenska samhället.

Många av ungdomarna som går våra introduktionsprogram har kommit till Sverige i sitt sökande efter en plats där de kan leva sina liv under bättre och tryggare villkor. Skapandet av en ny tillvaro i en främmande kontext för med sig många utmaningar, inte minst att behöva lära sig ett nytt språk. Att då som elev få en lärare som man ger betyget ’han tar hand om sina elever som sina egna barn’ är fantastiskt – både för eleven och läraren.”

(0)Kommentera

Kommentarer(0)