Grundskolepedagogpriset

 • Vinnare 2020 Nina Martinell

  Kommunikation2020-12-04

  Grundskolans pristagare förundras och förvånas varje dag

  ”Om Nina skulle flytta till månen så skulle vi följa henne”. Det och mycket annat står i nomineringen till grundskolans pedagogiska pris 2020. Stort grattis Nina Martinell, grundskollärare 1-7 på Rosendals skola.

  Egentligen trodde Nina att hon tillsammans med klassen skulle testa att ha ett teamsmöte med skolans rektorer. När hon kopplade upp sig var alla redo att möta rektorernas ansikten. Men där, på skärmen, var utbildningsnämndens representant Oscar Matti.

  – Han började prata med mig och klassen om pedagogiska priserna och samtidigt kom Jan och Henrik, våra rektorer, in i klassrummet med blommor och stora leenden på läpparna. Så berättade Oscar att jag hade vunnit grundskolans pedagogiska pris 2020 och då började eleverna jubla. Jag blev så överraskad och glad. Och för ovanlighetens skull blev jag alldeles mållös, berättar Nina Martinell, grundskollärare och förstelärare år 1-7 på Rosendals skola. 

  Varför tror du att du fick priset?
  – Jag lägger mycket tid på inspiration och att skapa ett gott klassrumsklimat. Jag försöker vara en tydlig ledare som med värme leder klassen framåt i sitt lärande. 

  Vad brinner du för inom läraryrket?
  – Möjligheten att kunna se varje elev och att lära känna just deras väg i lärandet och att varsamt leda just den individen vidare i sin utveckling. Jag utvecklas tillsammans med mina elever och mina kollegor hela tiden, både som pedagog och person. Jag vill själv vara en förebild i att lärande är lustfyllt och visa att det inte finns ett tak. Alla fortsätter alltid att lära.

   I år är inget sig likt – hur hanterar du det faktum att vi lever i en pandemi?
  – I klassrummet är mycket sig likt. Eleverna är oftast friska men vi har självklart ändrat rutiner kring hur vi träffas mellan klasserna och vi saknar att kunna arbeta i de åldersblandade faddergrupperna. Rosendals skola är en liten skola och det har oftast fördelar. Men det blir sårbart om många medarbetare är frånvarande på samma gång. Så vi försöker stå upp och verkligen hjälpa varandra så mycket som möjligt.

   Vad betyder dina elever för dig?
  – I vårt klassrum finns en nyfikenhet och en lust att lära som ger energi. Eleverna ger mig så många skratt och härlig energi och jag blir förundrad och förvånad varje dag. Ingen dag är den andra lik och mina elever gör så att jag lär mig något nytt varje dag.
   

  I år fick du grundskolans pedagogiska pris, vad vill du hälsa till alla andra kollegor inom grundskolan?
  – Ha roligt i klassrummet, stå stadigt och be om hjälp när det blåser. Prioritera klokt bland alla uppgifter och lägg tid på reflektion och relationer. Ta hand om varandra! 

   

  Motivering till priset

  Nina har en fantastisk förmåga att få med sig barnen och en enastående förmåga att väcka intresse för skolarbetet. Hon skapar stora spännande teman som spänner över terminen och omfattar många ämnen. Och hon försöker alltid få barnen att göra mer än att bara klara en uppgift.

  Nina är bra på att se varje elev för deras styrkor och att hitta vägen framåt för alla på sin nivå. Trots att det är en stor klass har hon förmågan att ha koll på vad som är nästa steg för varje elev och att locka dem att kliva upp en nivå. Hon har också gett barnen förtroende att klara uppgifter och utmaningar.

  Hon ser även till att barnens olika bakgrund och olika ursprungsländer ger inspiration. I höstas kom en vän till ett av barnen och berättade om sitt arbete med ormar i Indien vilket ledde till ett projekt om ormar i världen där barnen gjorde pappersormar i naturlig storlek med faktatexter.

  Denna kvinna är en sann pedagog. Hennes sätt att brinna för dessa barn som om de vore hennes är helt galet. Om Nina skulle flytta till månen så skulle vi följa henne. För hennes sätt att verka och uppmuntra barnen är underbar. 

   

  Pedagogiska priserna delas ut till:

  • Årets pedagogiska ledare
  • Förskolan
  • Grundskolan
  • Gymnasiet

  Läs mer om de pedagogiska priserna 2020.

  (0)Kommentera
 • Vinnare 2019 Sabina Danielsson

  Sofia Tongring2020-02-13

  Vinnare av grundskolepedagogpriset 2019 är Sabina Danielsson – lärare på Vattholmaskolan

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Sabina är en otroligt inspirerande lärare och människa. Hon skapar en trygg lärmiljö där alla elever får möjlighet att komma till tals och utvecklas. Hon är också duktig på att engagera eleverna och att öka deras lust att lära. Sabina lyfter elevernas styrkor och pushar dem att nå nya mål. Hon arbetar hela tiden aktivt med att alla ska trivas i klassen och tar tag i eventuella konflikter på en gång när de inträffar. Hon är lugn och pedagogisk och ser elev­erna och deras behov. Hon öser beröm över dem och utmanar dem att testa nya saker. Hon är snäll och glad! Man ser att hon brinner för sitt jobb. Det gör att barnen tycker det är roligt att gå till skolan."

  Läs mer om pristagaren

  (0)Kommentera
 • Vinnare 2018 Anette Junebjörk

  Sara Lundberg2019-01-16

  Anette Junebjork

  Motivering från den vårdnadshavare som ligger till grund för nomineringen:
  ”Anette har en fantastisk förmåga att väcka elevernas nyfikenhet, engagemang och vilja att delta i undervisningen. Ett av hennes medel är att låta eleverna göra studiebesök utanför skolan på allt från tunnelbygge, bondgårdar, Tom Tits och våra två universitets olika institutioner. Det rör sig inte om kostnadskrävande insatser, utan är mer en fråga om att ta vara på möjligheter att göra ett studiebesök för att knyta ihop lektionerna med verkligheten. Möjligen bidrar hennes bakgrund som bilmekaniker till denna förmåga att ta vara på vardagslivets inlärningstillfällen.

  Anette skapar ett tryggt klimat för lärande så att alla elever vågar delta i undervisningen. Vi har erfarit detta eftersom hon varit lärare till två av våra barn, som är raka motsatserna. Den ena tar för sig och då är det lättare att undervisa, men hon lyckades även otroligt fint med att engagera och involvera vårt andra barn i undervisningen, trots att det barnet är otroligt blygt och försiktigt. Det har varit underbart att se hur detta barns självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas utvecklades så väldigt positivt, i samklang med övriga klasskamraters utveckling år för år.

  Anette bidrar till att utveckla hela skolan genom sina insatser att inkludera varje elev i undervisningen utifrån deras individuella behov och förutsättningar.  Hon är mycket kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Hon arbetar även för kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen och har medverkat på flera skolråd.”

  Tillägg från Agneta Boström, ordförande i utbildningsnämndens grundskoleutskott:

  ”Forskning visar att Anettes sätt att variera inlärning i utomhus- och inomhusmiljöer kan leda till mer hållbara kunskaper. Det man lär sig med alla sinnen och hela kroppen genom upplevelser i verkligheten utanför skolans fyra väggar utgör ett viktigt komplement till klassrumsundervisning. Växelverkan, variation och repetition skapar värdefull korsbefruktning i all inlärning, både för barn och vuxna. En viktig del i upplevelsebaserad undervisning är, som i all pedagogisk verksamhet, efterarbete och reflektion över hur det man har tränat på kan kopplas till didaktiken – och det livslånga lärandet.

  Anettes engagemang i att bygga relationer med sina elever skapar trygghet, vilket i sin tur främjar förbättrade studieresultat. Det är viktigt att komma ihåg att alla elever kommer till skolan med skilda förutsättningar, självbilder, syn på skolan och olika motivation. Läraren måste lyckas skapa en miljö där eleverna förlitar sig på sin inre förmåga, ser svåra uppgifter som utmaningar snarare än hinder, och ser skolan som en trygg plats dit de vill komma.

  Anette arbetar aktivt med att varje elev ska kunna utvecklas optimalt oavsett bakgrund och förutsättningar. Utbildning av god kvalitet för alla barn är en av grundförutsättningarna för ett välmående samhälle. Det är också en viktig motkraft mot ökande klyftor och polarisering.”

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 3