Pedagogiska priser

De pedagogiska priserna inom samtliga kategorier går till engagerade och inspirerande pedagoger och skolledare som utvecklar lärandet och på samma gång skapar en trygg lärmiljö för barn och elever. Priserna kan gå till pedagoger och skolledare i både kommunala och fristående skolor. Det är kollegor till pedagoger och skolledare, elever och vårdnadshavare som har skickat in nomineringar och utbildningsnämnden har fattat beslut om vilka som ska få priserna.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Pedagogiska priser