Multimodalt med Andersson & Jernebring

Vi är lärare på Knutby skola och jobbar i låg- respektive mellanstadiet. Vi arbetar en hel del med att möta alla elever på den nivå de befinner sig och med de metoder samt arbetssätt som passar dem bäst. När vi på vår skola nu samtidigt läser specialpedagogik för lärande, har vi fått upp ögonen ännu mer för hur viktigt det är att testa olika metoder för att fånga alla elever. Digitala verktyg är för oss en naturlig och självklar del i undervisningen. Vår ambition är att lägga upp blogginlägg ca 3-4 gånger per månad och dessa kommer i huvudsak att vara inspirerade av multimodala verktyg, individuella lärstilar och digital teknik.

 • Transparent undervisning med Teams

  Annika Andersson2020-01-04

  När jag planerar mina lektioner, vilket jag gör digitalt, oftast med stöd av en Power Point, går jag in på klassens team, på sidan för inlägg. Där lägger jag in länkar, lösenord, gruppindelningar eller annat som kommer att vara bra att ha tillgång till under lektionerna. 

   

  markering på var inlägg finns

   

  Min klass arbetar dagligen med digitala verktyg och är inne på Office. En del elever är aktiva på Teams även hemma och har ibland redan på morgonen noterat vad vi ska göra innan lektionen börjar. Andra ser det först under lektionen, då vi öppnar sidan eller ser på inlägget tillsammans på projektorn. För vissa elever känns det viktigt att vara förberedd, för andra är det mindre viktigt. Jag brukar vara extra noga att lägga upp tidsscheman för speciella dagar som temadagar eller dagar för studieresor. Det är dagar då många tycker att det känns bra att veta var, när, med vem osv. Dessutom kan eleven läsa informationen om och om igen på mobilen, Ipad, dator eller på någon vuxens mobil. 

   

  Startsida på Teams

   

  Här har jag exempelvis lagt in ett dokument med en sammanfattning av elevernas diskussioner om streemingdonationer, en PP-presentation med planeringen i det aktuella arbetet om sopor, samt info om ett uppskjutet glosförhör.

   

  Jag har också haft stor hjälp av sidan för inlägg på Teams, när planeringen plötsligt har förändrats, idrottslektionen kanske har ställts in eller vädret har kanske slagit om och det kan bli extra lång rast med stjärtlappsåkning, vilket kräver extra kläder. Detta har funkat trots att jag bara lagt ut nyheten på Teams. Kanske bara 4–5 elever läst det där, men oj, vad snabbt en nyhet sprids i elevernas digitala värld.

  Eftersom office.com också går bra att öppna hemifrån fungerar det bra om man behöver titta på sidan hemifrån eller undrar om något lösenord. För elever som befinner sig hemma till följd av sjukdom men ändå känner sig pigga nog för lite arbete går det ju också fint att hänga med. Givetvis går det också fint för vårdnadshavare att till viss del följa med i arbetet. Många föräldrar är nyfikna på vad vi gör i skolan, men eleverna har ofta svår att komma ihåg…

  För mig själv blir det också överskådligt, när jag vill gå tillbaka och kolla upp saker eller dela med kollegor. Det jag sparar i inlägget hamnar också under fliken filer, där jag kan hålla ordning på de olika dokumenten.

  Jag tror att detta transparanta sätt att dokumentera lektioner gör att eleverna känner sig mer delaktiga och att de också kan ta ett större ansvar, då allt material finns att till gå på sidan. Dessutom har vårdnadshavare ett sorts fönster in till skolan där de får möjlighet att titta in lite i verksamheten.

  (0)Kommentera
 • Hur långt är det kvar..?

  Erica Jernebring2019-12-02

  På Knutby Skola försöker vi jobba så NPF anpassat som möjligt. För många elever är det viktigt att veta hur länge man ska göra något eller hur långt det är kvar på lektionen. Jag kan känna att elever ibland kan lägga mer fokus på hur lång tid som är kvar än själva lektions innehållet.

  Jag har testat många varianter för hitta en lösning på detta problem. Haft paddor på timer, använt classroomscreems digitala nedräkning samt deras timklocka. Men inget har riktigt skapat någon trygghet hos eleverna. 

  Men nu har vår spec.pedagog hittat en klocka som är fantastiskt. 

  Det är en analog kloka som man drar upp så långt tid som man vill arbeta, klockan innehåller 60 min. 

  När man har släppt räknare så ”räknar klockan ner” till 0, helt tyst. 

  Eleverna får en bra uppfattning av hur mycket som är kvar och den klarröda färgen gör det tydligt. 

   

   

  (0)Kommentera
 • Alla ska med!

  Annika Andersson2019-11-20

   

  Nu har vi i klassen arbetat med Sveriges landskap, storstäder, största sjöar, väderstreck med mera och även summerat elevernas kunskap i ett Sverigetest i Forms. Det gick fint. Många var mycket duktiga och hade lärt sig den kunskapen som de viste att de skulle kunna, men som i alla klasser finns det elever som inte har lika lätt at ansvara för sitt eget lärande i skolan och kanske inte heller får samma stöd hemifrån när det gäller läxor.

   

  bid av prov

   

  Testet som eleverna fick byggde på faktakunskaper om Sverige, men där fanns också några uppgifter där eleverna fick försöka resonera sig fram till svaret. Om man nu hade summerat elevernas resultat och lämnat arbetsområdet om Sverige hade det ju inneburit att elever med låga resultat ohjälpligt fortsatt att sakna kunskapen, därför avslutar jag ofta ett område med ett efterarbete med testet.

   

  bild av instruktioner

   

  Jag delar upp eleverna efter testet efter hur väl de lyckats på provet. Några blir experter, andra lärlingar och de bildar par, som jag delar upp dem i. Den här gången fick några elever också bli forskare eftersom jag tyckte att eleverna inte lyckats. Under en lektion får experterna i uppdrag att lära lärlingarna den kunskap som de senare saknade. De använder helt enkelt sina test för att se vilka luckor som fanns. Forskarna får leta mer fakta i de frågor där man kunde resonera. I slutet av lektionen får forskargänget delge övriga vad de fick reda på. Därefter spelar vi ett Kahoot parvis i de grupper som eleverna delats in i.  Då jag har en klass med ett tryggt och empatiskt klimat känns det inte som något problem att dela upp eleverna på detta sätt efter hur de lyckats på detta test, men man måste givetvis själv, som lärare ta en funderare på om det funkar i den klass man arbetar.

   

  bild av kahoot

   

  När samtliga elever fått ytterligare träning samt visat sina kunskaper i Kahoot känns det mycket bättre att avsluta arbetsområdet. I bästa fall kan man försöka hålla koll på just de eleverna som presterat svagt på testet, så att man vet att man kan godkänna dem. Och tänk så skönt att kunna godkänna samtliga elever i arbetsområdet, samtidigt som de elever som klarad testet fint från början blev ännu duktigare och dessutom fick lära sig mer från de forskande eleverna.

   

   

   

   

   

   

   

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 17 Visa fler