Multimodalt med Andersson & Jernebring

Vi är lärare på Knutby skola och jobbar i låg- respektive mellanstadiet. Vi arbetar en hel del med att möta alla elever på den nivå de befinner sig och med de metoder samt arbetssätt som passar dem bäst. När vi på vår skola nu samtidigt läser specialpedagogik för lärande, har vi fått upp ögonen ännu mer för hur viktigt det är att testa olika metoder för att fånga alla elever. Digitala verktyg är för oss en naturlig och självklar del i undervisningen. Vår ambition är att lägga upp blogginlägg ca 3-4 gånger per månad och dessa kommer i huvudsak att vara inspirerade av multimodala verktyg, individuella lärstilar och digital teknik.

 • Hur långt är det kvar..?

  Erica Jernebring2019-12-02

  På Knutby Skola försöker vi jobba så NPF anpassat som möjligt. För många elever är det viktigt att veta hur länge man ska göra något eller hur långt det är kvar på lektionen. Jag kan känna att elever ibland kan lägga mer fokus på hur lång tid som är kvar än själva lektions innehållet.

  Jag har testat många varianter för hitta en lösning på detta problem. Haft paddor på timer, använt classroomscreems digitala nedräkning samt deras timklocka. Men inget har riktigt skapat någon trygghet hos eleverna. 

  Men nu har vår spec.pedagog hittat en klocka som är fantastiskt. 

  Det är en analog kloka som man drar upp så långt tid som man vill arbeta, klockan innehåller 60 min. 

  När man har släppt räknare så ”räknar klockan ner” till 0, helt tyst. 

  Eleverna får en bra uppfattning av hur mycket som är kvar och den klarröda färgen gör det tydligt. 

   

   

  (0)Kommentera
 • Alla ska med!

  Annika Andersson2019-11-20

   

  Nu har vi i klassen arbetat med Sveriges landskap, storstäder, största sjöar, väderstreck med mera och även summerat elevernas kunskap i ett Sverigetest i Forms. Det gick fint. Många var mycket duktiga och hade lärt sig den kunskapen som de viste att de skulle kunna, men som i alla klasser finns det elever som inte har lika lätt at ansvara för sitt eget lärande i skolan och kanske inte heller får samma stöd hemifrån när det gäller läxor.

   

  bid av prov

   

  Testet som eleverna fick byggde på faktakunskaper om Sverige, men där fanns också några uppgifter där eleverna fick försöka resonera sig fram till svaret. Om man nu hade summerat elevernas resultat och lämnat arbetsområdet om Sverige hade det ju inneburit att elever med låga resultat ohjälpligt fortsatt att sakna kunskapen, därför avslutar jag ofta ett område med ett efterarbete med testet.

   

  bild av instruktioner

   

  Jag delar upp eleverna efter testet efter hur väl de lyckats på provet. Några blir experter, andra lärlingar och de bildar par, som jag delar upp dem i. Den här gången fick några elever också bli forskare eftersom jag tyckte att eleverna inte lyckats. Under en lektion får experterna i uppdrag att lära lärlingarna den kunskap som de senare saknade. De använder helt enkelt sina test för att se vilka luckor som fanns. Forskarna får leta mer fakta i de frågor där man kunde resonera. I slutet av lektionen får forskargänget delge övriga vad de fick reda på. Därefter spelar vi ett Kahoot parvis i de grupper som eleverna delats in i.  Då jag har en klass med ett tryggt och empatiskt klimat känns det inte som något problem att dela upp eleverna på detta sätt efter hur de lyckats på detta test, men man måste givetvis själv, som lärare ta en funderare på om det funkar i den klass man arbetar.

   

  bild av kahoot

   

  När samtliga elever fått ytterligare träning samt visat sina kunskaper i Kahoot känns det mycket bättre att avsluta arbetsområdet. I bästa fall kan man försöka hålla koll på just de eleverna som presterat svagt på testet, så att man vet att man kan godkänna dem. Och tänk så skönt att kunna godkänna samtliga elever i arbetsområdet, samtidigt som de elever som klarad testet fint från början blev ännu duktigare och dessutom fick lära sig mer från de forskande eleverna.

   

   

   

   

   

   

   

  (0)Kommentera
 • Respons

  Erica Jernebring2019-11-18

  Hej!

   

  En mycket viktig del i mitt arbete är att respons. Alla vill vi någon gång ha feedback för att känna att vi lyckas men också för att utveckla oss. Samma sak gäller barn, att ta oss tid att ge formativ respons till våra elever är väldigt viktigt. Eleven får känna sig sedd, få beröm men samtligt se vilka delar som man behöver arbeta med. Detta skapar ett fint samarbete mellan lärare och elev. 

   

  Men tyvärr har vi inte hur mycket tid som helst oavsett hur mycket vi försöker ”mecka ihop vardagen” och alla elever blir inte sedda lika mycket som man själv/eller dom vill. Så att ge respons på vad eleverna skriver har blivit ett bra sätt för mig att se alla elever och eleverna känner sig sedda. Att deras arbete är nödvändigt för det finns en mottagare. 

   

  I OneNote finns det ett enkelt sätt att ge respons tycker jag som jag vill tipsa om. Där kan du skriva för hand eller med hjälpa av en Apple penna. Det finns många olika färger att använda, glitter pennan har helt klart varit en favorit i alla årskurser jag haft. Vilket jag helt kan förstå, vardagen blir lite bättre med lite glitter!

   

  Man kan även använda ”klistermärken” som finns under ”den glada gubben”. Jag brukar blanda mellan alla sorters klistermärken. Ibland sätter jag in lite rolig apa bara för visa att jag sett, ibland skriver jag. 

   

  Efter ha jobbat med detta snart nästan ett år är min reflektion att eleverna känner sig mer sedda. De anstränger sig mer och tycker om att få respons på sitt arbete. 

   

  Ha en fortsatt fin vecka! 

   

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 16 Visa fler