Betygssättning

Maja Back Lakic19 mars 2019

Hur sätts betyg?

Att förklara detta för elever och föräldrar kan vara komplicerat. Jag tycker att Skolverket har gjort ett bra jobb. Du hittar klippet här. Vi har visat det både på föräldramöten och på mentorstiden för våra högstadieelever. 

Förtydliga unikums matriser för eleverna 

Jag använder Unikums matriser för att visa vad man blir bedömd på i mina ämnen. Jag har skapar keynote-presentationer (men det skulle såklart gå lika bra med exempelvis PowerPoint) till alla årskurser jag undervisar. VI tittar på dem tillsammans ett par gånger per termin. Jag tycker att det skapar transparens i den summativa bedömningen - vad är markerat i unikum och varför? Om eleverna har det klart för sig så tror jag att de har enklare att förstå sitt eget betyg. 

 

 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)