Must do/May do

Maja Back Lakic14 februari 2019

Har du någon gång suttit på en föreläsning eller utbildning och tänkt: ”Det här kan jag redan, de slösar min tid!” eller "Det har du ju redan gått igenom flera gånger." Det har jag, säkert du också. Jag upplevde det senast när jag skulle bli introducerad till en ny plattform för digitala prov. Få saker är så förödande för lusten att lära som att känna sig helt ostimulerad. Det är ju därför det är så viktigt att man som lärare tar reda på vad eleverna vet och kan.

Differentierade undervisning

Det kan dock ibland vara lite nyttigt för oss lärare att bli påminda om hur flera av våra elever har det i skolan. På engelskan jobbar jag därför mycket med differentierad undervisning, ”Must do” och ”May do”. Förstnämnda är gemensamma aktiviteter och sådant som alla måste göra, men sen får man välja utifrån intresse, mål och behov. Tanken med det är just att eleverna ska få utgå från sina egna förkunskaper och inte allas, eller i värsta fall ingens. 

Så här kan en planeringen se ut:

Som många andra använder jag som ni kan se classroomscreen

Genom den här enkla uppdelningen vet elevens vad de ska göra, och de får möjlighet att påverka undervisningen, vilket i sin tur påverkar deras engagemang och motivation. Ibland gör jag även en ”Must do” som man bara måste göra om man har behov av det. Det kan exempelvis vara grammatik-uppgifter som man snabbt måste kolla av att man kan det, och om så är fallet kan man hoppa över hela den biten. 

Nu känner jag att det verkligen är dags för Sportlov. Jag hoppas att ni alla får tid till det ni mest vill och behöver göra, och att ni har få ”måsten”.

(0)Kommentera

Kommentarer(0)