Mitt digitala klassrum

I mitt klassrum är digitala verktyg en naturlig del av vardagen! Min tanke med denna blogg är visa hur jag jobbar i mina klassrum med digitala verktyg och hjälpmedel för att inspirera andra.

 • Avancerad läsare i Word Online

  Elina Lundberg2019-11-08

  Idag introducerade jag Avancerad läsare i Word Online i årskurs 4. Jag har väntat på att introducera detta då jag tycker det är toppen, men vi har haft lite annat att fokusera på de senaste veckorna. 

  I Word Online kan eleverna med två knapptryck få sina texter upplästa. De kan också ändra bakgrundsfärg för läsning, välja hur många rader som ska visas, använda bildstöd och identifiera ordklasser automatiskt.  

  Det vi gjorde idag var att vi skrev texter utifrån en bild, alla elever skrev enskilt eller med stöd av vuxen. Efter 15 minuter avbröt jag och instruerade alla att lyssna på sina texter för att sedan bearbeta dem. Det är lättare att hitta t.ex. grammatiska fel vid uppläsning, konstaterade vi.  

   

   

   

  Jag visade också funktionen att klicka på ord för att få bilder på ordet och lyssna på enskilda ord. Det var lite roligt att upptäcka att vissa ord var helt andra än vi tänkt om vi stavat lite fel.  

   

   

   

  Sist men inte minst hade jag redan i instruktionen sagt att vi skulle tänka extra på att lägga till adjektiv i texten. Vi valde då att markera adjektiven i texten för att se om vi hade några, vissa insåg att de behövde lägga till några och andra var stolta som hade så många. Vi tittade också på vilka verb vi hade med och om de stod i rätt tempus.  

   

   

   

  Tidigare har jag gjort en instruktionsfilm för lärare om hur man gör detta, den hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=JMVedS_bM54&list=PLiAnkHNRmrTxbqvPPKOk358VJRsnSu7JG&index=14&t=0s . 

   

  Det är inte så svårt som det kanske verkar. Alla elever testade detta och gillade det, men det är extra bra för de skrivsvaga eleverna. Eftersom det är så enkelt att använda och ger så mycket tillbaka är detta något jag planerat att träna alla elever att självständigt använda vid behov. Vi kommer öva på detta fler gånger!  

   

  /Elina  

   

   

  (0)Kommentera
 • Tack UVUS!

  Elina Lundberg2019-11-05

  Nu har det gått en vecka sen jag och en mängd andra fantastiska pedagoger föreläste och hade workshops på Tiundaskolan på UVUS19.  

  Dessvärre hann jag inte lyssna på några andra föreläsningar, då jag höll i mina egna. Men jag har hört mycket gott om många föreläsningar. Jag är dessutom extra stolt då 3 av mina kollegor på Björklinge skola också föreläste denna dag, så vi var ett helt litet team.  

  Överlag träffade jag många nya bekantskaper och jag imponeras ständigt över vilken kompetens som finns i skolor i Uppsala. Jag är så glad att UVUS lyfter läraryrket genom att skapa ett gemensamt forum för kompetensutveckling och en plattform att träffa kollegor från olika skolor. 

   

  Jag fick redan i våras frågan om jag ville hålla i tre föreläsningar om Att synliggöra lärande med Forms under UVUS, vilket jag såklart tackade ja till. Jag tycker det är så roligt att få reflektera om vad jag gör i klassrummet och sätta ord på arbetssätt och metoder som jag är nöjd med. Som ni kanske förstått brinner jag för att se eleverna utvecklas på alla möjliga olika sätt, samtidigt som jag ständigt strävar efter effektiva arbetssätt för både eleverna och oss lärare.  

   

  Jag tycker det är viktigt att jobba med att synliggöra lärande såväl i helklass och enskilt för att låta eleverna utvecklas och utmanas i sin proximala utvecklingszon.  

  Under förra året började jag använda Forms väldigt mycket för att jobba med t.ex. läsförståelse och begreppsförståelse. Vi tränade då bland annat på att enskilt eller i par läsa texter och svara på frågor kopplade till texterna i just Forms. Därefter tog jag fram alla svar (anonymt) på tavlan och vi kunde diskutera olika kvaliteter i olika svar, utan att prata om personer. Jag tycker Forms har många bra funktioner för detta, till skillnad från att fota elevexempel ett och ett för att visa på tavlan (vilket var mitt sätt att visa elevexempel direkt under pågående lektion..).  

  Min upplevelse var dessutom att eleverna utvecklades i raketfart i att formulera svar och hitta svar i texterna genom att vi tränade tillsammans och eleverna fick snabb återkoppling i direkt anslutning till avslutat arbete. Jag tror detta beror på fler saker, men en framgångsfaktor tror jag var att de såg goda exempel och att de såg skillnaden mellan till exempel “utvecklade svar” och “välutvecklade svar”.  

  Idag har jag utvecklat arbetet med Forms ännu mer och använder Forms på fler sätt än just detta, vilket jag bland annat pratade om på mina föreläsningar. För tillfället använder jag ofta Forms och jag använder det i alla mina ämnen.  

  Detta kommer jag skriva om vid ett senare tillfälle!  

   

  Hur använder du Forms? Ge mig alla dina bästa tips!  

   

  /Elina  

   

  (0)Kommentera
 • Introducera Teams

  Elina Lundberg2019-11-05

  För ett par veckor sen introducerade jag Teams för alla mina elever. Jag började redan två dagar efter att vi fått våra klassteam på skolan, så taggad var jag!  

  Innan jag satte igång med Teams var jag på utbildning för Teams som leddes av bland annat Peter Eriksson som är digital handledare på utbildningsförvaltningen. På utbildningen fokuserade vi till exempel på hur vi lärare kan administrera klassteamen och hur vi kan dela ut uppgifter. Utbildningen var toppen och jag fick många bra förslag på konkreta arbetssätt och praktiska tips.  

   

   

  Jag har tidigare använt mig av Teams väldigt mycket tillsammans med mina kollegor. Vi använder uteslutande Teams för samarbete och kommunikation, dessutom har vi skolans gemensamma dokument där.  Att ta steget från att använda Teams med kollegorna till att använda det med eleverna var inte så farligt som jag befarade.  

  Så, hur gjorde jag då? Jo, precis som med allt som är nytt och rolig avvarade jag en del tid att “leka runt” på Teams. Jag hade också förberett olika kanaler för olika ämnen och lagt upp en uppgift samt länkar i ämneskanalerna.  

  Alla loggade alltså in på office.com och klickade sig sedan vidare. I årskurs 4 gjorde vi detta när vi hade halvklass, så alla hade en egen dator. Jag visade och de gjorde efter. Deras första uppgift var att skicka en GIF som ett inlägg i Allmänt-kanalen, det blev många härliga skratt och roliga inlägg. Innan vi satte igång hade vi givetvis diskuterat vad som är lämpligt innehåll och hur vi ska använda Teams. Genom att ge eleverna tid att testa dessa roliga funktioner tror jag att man kan hindra konflikter om det senare. Jag vet att många skolor valt att stänga av funktionen att skicka roliga klipp och/eller att eleverna kan göra inlägg i kanalerna. Detta har jag valt att inte göra.  

   

   

  Andra uppgiften var att svara på en klasskamrats inlägg. Vi pratade mycket om vad som är lämpligt att skicka och i vilka forum vilka saker är lämpliga. Jag tycker det är bättre att prata om detta än att stänga av funktionen att skicka inlägg.  Vi kom överens om att eleverna får skicka inlägg i Allmänt-kanalen, men inte i ämneskanalerna och inte när vi ska göra uppgifter på skoltid 

  Efter det gick vi in på Uppgifter och alla elever gjorde en Forms (väldigt enkel uppgift i sig, syftet var ju att träna på att använda Teams uppgiftsfunktion).  

   

  Sist hade jag lagt in olika länkar under kanalen Engelska, där eleverna skulle kicka sig in och klicka sig vidare på en länk för färdighetsträning i engelska. Även detta mest för att träna på olika sätt att använda Teams.  

   

   

  Allt detta hann vi med på en lektion på 60 minuter. I fyran använde jag som sagt en halvklasslektion och i femman gjorde vi liknande uppgifter på samma tid, men i helklass (vi lyckades låna ihop till helklassuppsättning datorer, jippie!), vilket blev jättelyckat.  

  Redan andra lektionen med Teams i årskurs 5 kunde nästan alla elever självständigt navigera sig på Teams och hitta de uppgifter jag delat ut. Många jobbade snabbare än någonsin då de kände sig motiverade att arbeta med Teams där det fanns uppgifter för alla, så det var perfekt att jag lagt ut fördjupningsuppgifter i kanalen för Engelska.