Digitala tankar

Maria Nylund10 februari 2019

Att arbeta digitalt är en självklarhet i mitt klassrum, likaväl som att det ibland är självklart att arbeta analogt. Det som dock alltid är självklart är att lärandet är i fokus. Digitaliseringen inom skolan kan ibland verka svår och otydlig och många känner att man måste göra nya saker som man inte är van vid. Men digitaliseringen öppnar också upp för nya möjligheter när det gäller lärande. Som lärare kan jag individanpassa undervisningen på en mängd olika sätt samtidigt som jag kan öppna upp samarbetsytor inte bara i klassrummet utan även till världen utanför.

När det gäller digitalisering måste du som lärare våga prova nya saker och inte vara rädd för att misslyckas. Man måste vilja utvecklas och kanske till viss del förändra sitt arbetssätt. Man måste våga lära av eleverna. Vi lärare måste också bli bättre på att dela med oss till varandra för att både utvecklas och inspireras.

I den här bloggen kommer jag att dela med mig av mina tankar och funderingar kring hur och varför man ska arbeta digitalt med elever och kollegor. Jag kommer också dela med mig av digitala verktyg som jag använder för att underlätta för elever och för mig som lärare.

Tips: Jag använder ofta https://www.mentimeter.com/. Här kan eleverna sammanfatta och dela med sig av diskussioner i realtid. Eleverna kan vara anonyma och alla kan komma till tals. De elever som inte vet vad de ska skriva kan inspireras av andras tankar då det är en gemensam arbetsyta. Genom det skriftliga kan vi sedan utveckla muntliga diskussioner, vilket jag tycker kan vara bland det svåraste inom språkundervisningen.

Välkomna till min blogg!

(0)Kommentera

Kommentarer(0)